Poprzednie Edycje

FLOTOWE TRENDY 2018 – SAMOCHODY OSOBOWE

Zmiany, jakie zachodzą w samochodach i usługach flotowych, sprawiają, że rozwiązania, które jeszcze nie tak dawno doskonale się sprawdzały, dziś szybko stają się przestarzałe. Obok nowych modeli samochodów, które trafiają do klientów instytucjonalnych, pojawiają się nowatorskie rozwiązania i usługi wspierające zarządzanie flotą.

Pierwsza z trzech konferencji utrzymanych w formule targowo-networkingowej z cyklu FLOTOWE TRENDY 2018 – SAMOCHODY OSOBOWE zgromadziła w salach warszawskiego hotelu Sangate Airport ponad pięciuset uczestników. W ekskluzywnym gronie znaleźli się administratorzy flot, członkowie kadry kierowniczej firm (dyrektorzy administracyjni, finansowi, ds. logistyki, zarządzający, właściciele firm, prezesi, członkowie zarządu), office managers, pracownicy działów zakupowych oraz
rozliczający samochody w firmie, a także osoby, które bezpośrednio lub pośrednio zarządzają flotą samochodową albo koordynują procesy związane z zakupem, sprzedażą i użytkowaniem aut.

Program konferencji obejmował zagadnienia dotyczące branży motoryzacyjnej i flotowej – jaka jest dziś i jak wyglądają perspektywy i kierunki rozwoju.
We wstępie do konferencji Paweł Baran, redaktor naczelny magazynu „EuroFlota”, powiedział, że zmiany techniczne i technologiczne, nowe modele firmowej mobilności sprawiają, iż często nie nadążamy za zmianami. Ideą naszych spotkań jest stworzenie przestrzeni wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy uczestnikami, a także inspiracji w budowaniu lub wprowadzaniu usprawnień w strukturze firmowej floty.

Zaproszone licznie grono ekspertów postawiło bardzo wysoko poprzeczkę prezentowanej kompetencji i wiedzy. Prelegenci skupili się na analizie najnowszych trendów w światowej i europejskiej motoryzacji oraz ich wpływie na ten rynek w naszym kraju.

Wykład inauguracyjny poprowadził Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, który podsumował rok 2017 w branży motoryzacyjnej i wskazał tendencje w zakupach samochodów do flot w roku 2018, zwłaszcza trendy panujące na rynku samochodów z napędami alternatywnymi.
– Pozytywne nastroje, zarówno menedżerów firm dystrybuujących jak i producentów pojazdów, oczywiście cieszą. Nie należy jednak zapominać o problemach branży, które w dłuższej perspektywie 2–3 lat mogą nieco obniżyć obecny wskaźnik. Chodzi o coraz trudniejszy dostęp do wykwalifikowanych pracowników dla przemysłu motoryzacyjnego, przez co rosną i będą rosły koszty pracy – mówił Jakub Faryś.

Z kolei Piotr Bryński, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Komunikacyjnych Klienta Kluczowego Compensa TU SA Vienna Insurance Group, wskazał, że rozwiązania telematyczne na polskim rynku ubezpieczeń są w początkowej fazie wdrażania. Zastosowanie tych rozwiązań w odniesieniu do klienta korporacyjnego ma pośredni wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej. Jeżeli wprowadzenie w danej flocie programu telematycznego przyniesie oczekiwany efekt w postaci poprawy poziomu szkodowości, to niewątpliwie będzie to miało przełożenie na wysokość składki w następnym okresie ubezpieczenia. – Za samo wprowadzenie programu telematycznego raczej nikt na rynku nie daje zniżki. Zniżka w przypadku ubezpieczenia floty musi być konkretnym efektem działania takiego programu – dodał dyrektor Bryński.

Z dużym zainteresowaniem został przyjęty wykład Bartłomieja Siuchnińskiego, kierownika działu sprzedaży flotowej VW Leasing, „Finansowanie, mobilność i obecne trendy na rynku flotowym z punktu widzenia firmy leasingowej”. Prelegent wskazał, że mobilność w branży flotowej wyraźnie widać np. w odchodzeniu od posiadania” firmowych pojazdów, w kierunku ich wynajmowania i outsourcingu zarządzania flotą. – Razem z ewolucją mobilności będą się też zmieniały metody analizy kosztów floty samochodowej. Kupowanie przez pryzmat wyłącznie cen samochodów i rabatów jest już przeszłością. Obecnie coraz więcej decyzji zakupowych opiera się na analizie TCO, czyli całkowitych kosztów użytkowania pojazdów. Kolejnym krokiem będzie „kupowanie” mobilności i analiza przez pryzmat TCM (total cost of mobility). To nic innego, jak zarządzanie dostępnym budżetem tak, aby po pierwsze mieć możliwość korzystania z różnych środków transportu, a po drugie – móc pokrywać potrzeby związane z mobilnością w życiu zawodowym i prywatnym – podkreślił Bartłomiej Siuchniński.

Wykład „Kiedyś auta służbowe, obecnie mobilność – telematyka i inne przyczyny zmian flotowej rzeczywistości” wygłosił Michał Stobiecki, dyrektor Działu Sprzedaży i Obsługi Klienta w iTaxi. W ciekawy sposób starał się udowodnić, że taksówki, w porównaniu z pozostałymi wspomnianymi formami, mają dużą przewagę. Przede wszystkim dlatego, że pracownicy mogą w dowolnym momencie zamówić taksówkę, która już po kilku minutach czeka na nich pod firmą. Ponadto nie muszą martwić się o miejsce do zaparkowania czy tankowanie. W sumie, taksówka z powodzeniem może służyć uzupełnieniu potrzeb pracowniczych w całościowym procesie zarządzania flotą firmową.

Z kolei kluczowe przepisy oraz orzecznictwo na rok 2018 w zakresie odliczenia VAT od wydatków samochodowych – najnowsze trendy orzecznicze – przedstawili eksperci KPMG: Przemysław Szywacz, dyrektor w Departamencie Podatkowym KPMG, oraz Jarosław Nożewski, menedżer w Departamencie Podatkowym KPMG. W opinii dyrektora Szywacza, rok 2018 to rok wielu zmian w przepisach podatkowych, mających przede wszystkim na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Nie są one jednak wymierzone wprost w firmy wykorzystujące samochody osobowe w swojej działalności. Jednocześnie, jako przykład działań uszczelniających, które mogą mieć wpływ na branżę, można uznać zapowiedź możliwości rozszerzenia systemu identyfikacji tablic rejestracyjnych przez Krajową Administrację Skarbową (KAS). System ten obecnie działa na wschodnich przejściach granicznych, niemniej pojawiają się propozycje jego zastosowania do monitorowania ruchu firmowych flot na
terenie kraju, a tym samym kontrolowania np. wykorzystywania samochodów firmowych do celów prywatnych. Z kolei Jarosław Nożewski odniósł się do raportu KPMG International „Global Automotive Executive Survey 2018”, z którego wynika, że najważniejszym trendem wskazującym kierunki rozwoju rynku motoryzacyjnego są obecnie pojazdy elektryczne, napędzane energią pochodzącą z ogniw paliwowych.
– W sumie z odpowiedzi uzyskanych od ponad 900 przedstawicieli kadry zarządzającej firm motoryzacyjnych wynika, że na rynku w dłuższym okresie współistnieć będzie kilka rodzajów układów napędowych, a ich popularność będzie zależała od charakteru wykorzystania pojazdów, lokalnych przepisów i preferencji klientów – podkreślił Jarosław Nożewski.

Zagadnienia dotyczące perspektyw na rynku pracy administratorów flot samochodowych omówili dr Magda Drzewiecka-Sarosiek z firmy MotoKariera oraz Krzysztof Sosnowski, partner w Total Fleet Solutions.
– Firmy szukają mniejszej liczby fleet managerów, za to zwiększyła się liczba ofert na stanowiska specjalistów. Ofert jest jednak dużo, a wymagania bardzo różnorodne – wydaje się więc, że szukający pracy będą mieli w czym wybierać. Rozmawiając z osobami piastującymi stanowiska administratora flot samochodowych widzę, że najtrudniej, niestety, jest tym, którzy długo pracują u jednego pracodawcy. Paradoks rynku pracy polega na tym, że szukamy osób lojalnych, ale z drugiej strony
chcielibyśmy, aby miały doświadczenia zdobyte w różnych organizacjach, znały różne procedury, standardy – powiedziała dr Drzewiecka-Sarosiek.

Jak pokonać problemy związane z kompleksową obsługą w zakresie napraw blacharsko-lakierniczych było tematem prelekcji Małgorzaty Mulak, dyrektora zarządzającego COMPET Polska. Zapewniła ona, że serwisy tej firmy wyróżniają się na rynku nie tylko ze względu na wspólny brand, ale także najwyższą, gwarantowaną jakością napraw i obsługi klientów i kontrahentów. Każdy potencjalny franczyzobiorca przed dołączeniem do grupy musi przejść audyt kwalifikacyjny oraz certyfikację TUV Rhainland. Uzupełnieniem procesu zarządzania flotą jest wykorzystanie karty paliwowej. Nowe rozwiązania na rynku paliw i kart paliwowych zaprezentował Mariusz Derdziak, kierownik sprzedaży w DKV Euro Service Polska.

 

Konferencję FLOTOWE TRENDY 2018 – SAMOCHODY OSOBOWE zakończyła debata ekspertów „Nowoczesne i praktyczne formy wspomagania firmowej floty – możliwości i perspektywy”.

Uczestnicy debaty: Andrzej Sugajski – dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu, Zachariasz Brusiło – Sales Manager w Telematics Technologies, Maciej Słysz – członek zarządu SKFS, oraz dr Maciej Chmieliński – innogy Polska – menedżer odpowiedzialny za rozwój elektromobilności w innogy Polska – odnieśli się do aktualnych kwestii na rynku flotowym. Między innymi mówiono o tym, w jakim stopniu car-sharing – wynajem auta na minuty – może uzupełnić potrzeby firmy w zakresie środków transportu; jakie są możliwości i perspektywy rozwoju rynku samochodów poolowych; jakich nowości i rozwiązań możemy spodziewać się w najbliższym czasie; na jakie oszczędności i w jakim zakresie może liczyć firma, która wdraża rozwiązanie telematyczne.
W maju kolejna odsłona Flotowych Trendów, tym razem poświęcona problematyce ekomobilności.

FLOTOWE TRENDY 2017 – SAMOCHODY UŻYTKOWE I DOSTAWCZE

Pożądana wiedza

Dynamiczny rozwój flot samochodowych, które są wykorzystywane do dystrybucji towarów, sprawia, że menedżerowie i osoby odpowiedzialne za park samochodów dostawczych szukają merytorycznego wsparcia, aby profesjonalnie wykonywać swoje obowiązki. 3. konferencja z cyklu FLOTOWE TRENDY 2017 – SAMOCHODY UŻYTKOWE I DOSTAWCZE skupiła się na trendach w zarządzaniu, finasowaniu, użytkowaniu, przyszłości w napędach, nowych technologiach i telematyce oraz adaptacjach i zabudowach flot samochodów dostawczych/użytkowych w firmach. W salach konferencyjnych warszawskiego hotelu Sangate Airport spotkało się ok. 250 menedżerów flot i osób związanych z branżą transportową, zaś na placu parkingowym swoją aktualną ofertę zaprezentowali producenci samochodów, specjalistycznych zabudów i adaptacji nadwozi, m.in. FRIGIPOL, Benepol, Renault Group, ModulSystem, VebaBox, Webasto, Ford, Nissan, Fiat Professional, Grupa PSA oraz Carport.

 

– Ideą naszych spotkań jest stworzenie przestrzeni wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy uczestnikami oraz prezentacja nowości rynkowych. Sądzę, że w pełni udało nam się zrealizować te zamierzenia – powiedział w podsumowaniu konferencji Paweł Baran, redaktor naczelny
„EuroFloty”.

Eksperci zaproszeni do udziału w konferencji utrzymanej w formule targowo-networkingowej zastanawiali się, jak można ustrzec się błędów popełnianych przy zakupie, doborze i adaptacji samochodów użytkowych oraz w jakim kierunku podążają oferty finansowania tego typu usług.

Blok prelekcji otworzył wykład Jakuba Farysia, prezesa Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Prelegent skupił się na analizie rynku samochodów dostawczych, trendach w światowej i europejskiej motoryzacji występujących w obszarze flot użytkowych i ich wpływie na rozwój tego segmentu w Polsce. Zdaniem Jakuba Farysia branża flotowa pozostaje kołem zamachowym rozwoju polskiej motoryzacji. Tylko w I kwartale 2017 roku zarejestrowano w Polsce 14,6 tys. aut dostawczych oraz 6,2 tys. samochodów ciężarowych. Ponad 60% rejestracji to samochody zgłoszone przez firmy.

Interesujący wykład zaprezentował Seweryn Szczepanek, Brand Manager Fiat Professional w FCA Poland SA. Przedstawił możliwości adaptacyjne modeli użytkowych Fiat Professional oraz perspektywy dla rozwoju napędu CNG i LPG. Zagadnienia prawno-podatkowe w kontekście zarządzania flotą samochodów w segmencie aut dostawczych/użytkowych poruszył Łukasz Piwowarczyk, Tax Director w KPMG w Polsce. W swoim wykładzie skupił się na kwestii odliczenia VAT od wydatków związanych z zakupem oraz użytkowaniem samochodów dostawczych, wykorzystaniem tego typu pojazdów do celów prywatnych oraz obszernie omówił najnowsze orzecznictwo prawno-podatkowe w tym zakresie na rok 2017.

Zagadnienia dotyczące wartości rezydualnej w grupie samochodów dostawczych zaprezentował Marcin Kardas z EurotaxGlass’s Polska. Wskazał, że w pojazdach dostawczych wysoka wartość rezydualna świadczy o renomie marki, niezawodności modelu i jego walorach użytkowych, a więc zaufaniu do marki lub modelu na rynku wtórnym. O ile w przypadku samochodów osobowych zdobyto już duże doświadczenie w określaniu całkowitych kosztów użytkowania, o tyle w przypadku użytkowych temat jest wciąż mało znany i wymagający szerszej wiedzy.

– Jesteśmy jedyną niezależną firmą w Europie, która posiada kompetencje do samodzielnego tworzenia tego typu zestawień. Dział związany z wyceną wartości dostarcza wartości rezydualnych, a dział kalkulacji informacji na temat kosztów eksploatacji, planów serwisowych oraz cen części. W efekcie daje to maksymalnie obiektywne zestawienie kosztów eksploatacji w przeliczeniu na przebieg lub czas – mówił ekspert EurotaxGlass’s Polska.
Z kolei Piotr Kluś, Key Account Manager w Dziale Sprzedaży Flotowej oddziału polskiego Nissan SCEE, skupił się na rozwoju alternatywnych napędów i możliwości ich zastosowania we flocie użytkowej. Jako przykład wskazał dynamiczny rozwój lekkich pojazdów użytkowych Nissan e-NV, które wykorzystują napęd elektryczny.

– To nie jest plan na przyszłość, ale nasza rzeczywistość. Elektryczne samochody użytkowe wykorzystywane we flotach powoli i systematycznie zdobywają rynek – przekonywał Piotr Kluś.
Problem doboru właściwej zabudowy czy też adaptacji nadwozi poruszyli w bardzo interesującym wykładzie niezależni eksperci Zofia Siołkowska i Leszek Witczak. Przeanalizowali zmiany i tendencje zakupowe na rynku pojazdów użytkowych i wskazali uczestnikom konferencji najczęstsze błędy popełniane przy zakupie, doborze i adaptacji samochodów użytkowych. Oczywiście nie zabrakło trafnych wniosków i podpowiedzi, jak uniknąć tego typu błędów.
Ostatnią częścią 3. konferencji z cyklu FLOTOWE TRENDY 2017 – SAMOCHODY UŻYTKOWE I DOSTAWCZE była debata ekspertów pt. Diesel królem – ale jak długo? W gronie panelistów wystąpili: Sławomir Wontrucki, prezes Zarządu PZWLP, prezes LeasePlan Polska; Jakub Faryś, prezes PZPM; prof. Jan Fazlagć, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Radosław Kraciuk, v-ce prezes SKFS, oraz Seweryn Szczepanek, FCA.

Uczestnicy konferencji z zainteresowaniem wysłuchali debaty i aktywnie zabierali głos w dyskusji na temat szans i perspektyw dla diesla w kontekście rozwoju napędów alternatywnych. W podsumowaniu wybrzmiał głos, że pomimo dynamicznego rozwoju samochodów z napędem alternatywnym – hybrydy i elektryki, nadal pozostaje miejsce na pojazdy z tradycyjnym, spalinowym napędem.
Władysław Wilkiel

Była to już 3. z kolei konferencja „EuroFloty” w tym roku, w której uczestniczyłem. Podobnie jak poprzednie, tak i ta spełniła moje oczekiwania. Bardzo dużo merytorycznej, fachowej wiedzy przekazywanej przez ekspertów rynku motoryzacyjnego, których naprawdę przyjemnie było posłuchać. Reasumując, zgadzam się z ekspertami, iż alternatywne źródła zasilania pojazdów (hybryda, wodór, prąd) to odległa przyszłość. W Europie Zachodniej bliżej do tego typu rozwiązań ze względu na bardziej zaawansowany rozwój technologiczny i rozbudowaną infrastrukturę. W naszej części Europy ten proces będzie trwał na pewno dłużej. Aczkolwiek zmiany powoli już następują i trzeba je bacznie obserwować.

Artur Głowa

HORPOL Sp. z o.o

„EuroFlota” w bardzo interesujący sposób dobrała prelegentów i zakres tematów dotyczących rozwoju elektromobilności. Wszystkie dotychczas znane badania pokazują, że rozwój i zastosowanie we flotach samochodów hybrydowych, a zwłaszcza elektrycznych, jest nieuchronny. Treści podane podczas forum były bardzo aktualne i pozwoliły zorientować się, co dzieje się w zakresie napędów alternatywnych na rynku motoryzacyjnym w Polsce.

Jakub Adamkiewicz

Tesla Recycling Sp. z o.o.

Konferencję „EuroFloty” z cyklu Flotowe Trendy poświęconą samochodom dostawczym i użytkowym postrzegam jako bardzo znaczące wydarzenie w branży. Było to naprawdę interesujące spotkanie, które pozwoliło wysłuchać ciekawych prezentacji oraz zyskać nowe kontakty biznesowe. Stworzyło również możliwość przedstawienia swojej oferty finansowania leasingowego projektów z rynku transportu. Gratuluję organizacji i z niecierpliwością czekam na kolejne wydarzenie.

Sebastian Grochowski

BOŚ Ekosystem

Z satysfakcją uczestniczyłem w kolejnej konferencji „EuroFloty”, w tym przypadku poświęconej zagadnieniom zabudów i adaptacji nadwozi samochodów dostawczych. Uderzył mnie rozmach organizacyjny imprezy. Szeroka oferta wystawców, zarówno producentów samochodów jak i firm specjalizujących się w zabudowach, oraz możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami handlowymi. Ponadto, znakomici prelegenci oraz na podsumowanie konferencji debata ekspertów
na bardzo aktualny temat branży: Co dalej z dieslem.

Paweł Dziura

e-Route

Podjęty przez „EuroFlotę” temat samochodów dostawczych i możliwości ich adaptacji jest bardzo ważny i przydatny dla rozwoju rynku flotowego. Tematy poruszane w trakcie konferencji Flotowe Trendy były interesujące, a przy tym praktyczne ze względu na ich specjalistyczny zakres oraz możliwość zapoznania się z obszerną ofertą wystawową producentów zabudów. Ciekawie wypadła też debata ekspertów poświęcona przyszłości napędów alternatywnych wykorzystywanych w pojazdach firmowych.

Zbigniew Zawada

ASDON Sp. z o.o.

Czerwcowa edycja Flotowych Trendów, dotycząca samochodów użytkowych i dostawczych, była świetną okazją, by poznać trendy, możliwości, a także kierunek, w jakim zmierza ta branża. Jak zwykle świetnie dobrane tematy i profesjonalnie przygotowane prelekcje. Debata na zakończenie staje się idealnym spointowaniem całego dnia. Mam nadzieję, że organizatorzy utrzymają wysoki poziom kolejnych edycji.

Grzegorz Kołczyk

LOJACK SA

FLOTOWE TRENDY 2017 – EKOMOBILNOŚĆ

Alternatywą alternatywne

Rozwój rynku pojazdów z napędami alternatywnymi, elektromobilność na świecie i w Europie oraz ich polska perspektywa – na ten temat dyskutowali uczestnicy konferencji FLOTOWE TRENDY 2017, którą 10 maja tego roku zorganizowało w Warszawie wydawnictwo PTL Media, wydawca magazynu „EuroFlota”.

Podobnie jak marcowa edycja konferencji Flotowe Trendy – Samochody Osobowe, również spotkanie na temat elektromobilności przyciągnęło rzesze zainteresowanych tą problematyką. W salach konferencyjnych warszawskiego hotelu Sangate Airport spotkało się blisko 350 menedżerów flot i osób decydujących w firmach o parku samochodowym.

– Ideą naszych spotkań jest stworzenie przestrzeni wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy uczestnikami. To również miejsce dla rozmów, dyskusji i wymiany doświadczeń – powiedział podczas otwarcia konferencji Paweł Baran, redaktor naczelny „EuroFloty”. Uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali siedmiu profesjonalnie przygotowanych wykładów i aktywnie zabierali głos na temat innowacyjnych kierunków rozwoju branży flotowej.

– Rozwój technologii, zmiany, jakie zachodzą w samochodach i usługach flotowych, sprawiają, że rozwiązania, które jeszcze kilka lat temu były nowością, dziś szybko stają się przeżytkiem. To właśnie tempo zmian oraz rosnąca potrzeba nadążania za trendami zmobilizowały mnie do uczestniczenia w profesjonalnej konferencji Flotowe Trendy – komentowała jedna z uczestniczek konferencji Luba Kurek z SKFS.

Konferencję zainaugurowała debata w gronie wybitnych ekspertów „Polska perspektywa rozwoju elektromobilności”. Opinie i prognozy dotyczące elektromobilności na świecie i w Europie w kontekście krajowego rynku samochodów elektrycznych przedstawili: Mieczysław Woźniak – członek zarządu Leaseurope, wiceprzewodniczący Związku Polskiego Leasingu, Mirosław Michna – partner w Dziale Doradztwa Podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej KPMG w Polsce, Michał Wekiera – dyrektor wykonawczy prawo, przemysł, technika w Polskim Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, Wojciech Dziwisz – ABB Polska, oraz Wojciech Czapla – koordynator Polskiego Programu Elektryfikacji Motoryzacji oraz projektu Electric Taxi.

Paneliści zgodnie przyznali, że choć popyt na auta elektryczne w I kwartale 2017 roku wzrósł w Europie czterokrotnie więcej niż na wszystkie samochody, to ich sprzedaż wciąż stanowi tylko 1% rynku. Jednak przyszłość elektryfikacji branży motoryzacyjnej nadciąga dużymi krokami. W tym kontekście bardzo interesująco wybrzmiało podsumowanie prelekcji Mirosława Michny, który m.in. omówił interesujący raport „Global Automotive Executive Survey 2017”. Ekspert KPMG wskazał, że w ciągu ostatniego roku elektromobilność znacząco zyskała na popularności wśród ankietowanych menedżerów. Planowane restrykcje prawne, mające na celu ograniczenie bądź zakaz rejestrowania samochodów z silnikami spalinowymi, sprawiły, że producenci samochodów muszą reagować na zmieniające się otoczenie. Trend ten jest również zauważalny w Polsce, gdzie rząd w ramach strategii rozwoju elektromobilności planuje, że po polskich drogach do 2025 r. poruszać się będzie 1 milion

pojazdów elektrycznych – mówił Mirosław Michna.

Rozwój elektromobilności jest uzależniony od pozyskania odpowiednich środków finansowych. Aspekty finansowania floty elektrycznej w przystępny sposób zaprezentował Mieczysław Woźniak – członek zarządu Leaseurope i wiceprzewodniczący Związku Polskiego Leasingu. 

W kontekście rozwiązań telematycznych, które wspierają administratorów flot samochodowych, interesujący wykład wygłosił Zachariasz Brusiło, Sales Manager w firmie Navi Expert, zaś Bartosz Czubała z Prins Autogaz odniósł się do wątku przyszłości napędu LPG, jako alternatywnego rozwiązania dla hybryd i samochodów elektrycznych.

Z myślą o przedsiębiorstwach, które przede wszystkim cenią sobie czas i wygodę, powstała aplikacja SkyCash dla firm. Walory aplikacji zaprezentował Piotr Bochenek, członek zarządu, dyrektor sprzedaży i marketingu SkyCash Poland SA. Wskazał, że aplikacja SkyCash mobiParking to nie tylko prosty i szybki sposób na zakup biletów parkingowych bez konieczności szukania parkomatów, to także zestaw użytecznych usług, które z pewnością zostaną docenione przez firmę. Z kolei Bartłomiej Binkiewicz, Business Development Manager Eurotax, Autovista Polska, wyjaśnił, jak kształtują się wartości RV w przypadku samochodów hybrydowych i elektrycznych. Wskazał, że z punktu widzenia RV, w pojazdach elektrycznych nie widać jeszcze dużych wzrostów, raczej są one niewielkie. Można jednak spodziewać się w krótkim i średnim okresie wzrostów wartości rezydualnych z uwagi na nową ofertę wyposażoną w nowe technologie.

Bardzo interesujący był wykład Wojciecha Czapli, koordynatora Polskiego Programu Elektryfikacji Motoryzacji, który na przykładzie floty Electric-Taxi, zbudowanej na modelach elektrycznego Nissana Leaf, pokazał szereg korzyści biznesowych.

Już teraz zapraszamy naszych czytelników do udziału w czerwcowej konferencji FLOTOWE TRENDY 2017 – SAMOCHODY DOSTAWCZE (21.06.2017 r.), na której przyjrzymy się rynkowi oraz kierunkom rozwoju flot samochodów użytkowych i dostawczych. Wskażemy m.in. trendy w obszarze zastosowań usług najmu oraz modeli finansowania samochodów użytkowych (także adaptowanych i specjalistycznych) – dotkniemy tematyki wartości rezydualnych w pojazdach użytkowych. Postaramy się odpowiedzieć też na pytanie, czym będą napędzane floty użytkowe w najbliższej przyszłości, czy diesel będzie nadal królem?

Władysław Wilkiel

Uważam, że podjęty przez „EuroFlotę” temat ekomobilności jest bardzo ważny i przydatny dla rozwoju rynku flotowego. Poruszane tematy były bardzo interesujące, a przy tym praktyczne. Na przykład zagadnienie oszczędności i ekologii na podstawie doboru parku samochodowego oraz praktyczne porównanie przez prelegentów dobrych stron napędu elektrycznego, hybrydy i LPG.

Andrzej Sint

Skanska SA

„EuroFlota” w bardzo interesujący sposób dobrała prelegentów i zakres tematów dotyczących rozwoju elektromobilności. Wszystkie dotychczas znane badania pokazują, że rozwój i zastosowanie we flotach samochodów hybrydowych, a zwłaszcza elektrycznych, jest nieuchronny. Treści podane podczas forum były bardzo aktualne i pozwoliły zorientować się, co dzieje się w zakresie napędów alternatywnych na rynku motoryzacyjnym w Polsce.

Viktor Khodakivskyi

SenVGroup

Pełna sala uczestników pokazuje, jak duże jest zapotrzebowanie na rynku flotowym na pogłębianie wiedzy w zakresie motoryzacji. Tego typu konferencje inspirują i pokazują to, co jeszcze nieznane, ale już za chwilę może stać się napędem kierunku flotowych decyzji. Cykl inspirujących wykładów na FLOTOWYCH TRENDACH przygotowali i przeprowadzili najlepsi w swoich dziedzinach eksperci i praktycy. Podczas konferencji poznałam nie tylko rozwiązania, które już jutro mogą bezpośrednio wpływać na moją flotę, ale również takie, które mogą wpłynąć na kondycję całej firmy. Otrzymałam szereg inspiracji, które pomogą mi lepiej przygotować się na zmiany zachodzące w branży flotowej.

Luba Kurek

kierownik floty samochodowej w firmie Technoniol

Czy samochody elektryczne to napęd przyszłości? Próby odpowiedzi na te – w gruncie rzeczy trudne – pytania były przewodnim motywem bardzo wartościowej debaty, która otworzyła konferencję FLOTOWE TRENDY. Z jednej strony „pogdybaliśmy” na temat nadchodzących zmian, z drugiej – mogliśmy zobaczyć, jak rynek ewoluuje w kierunku napędów alternatywnych, czego dowodem stają się na przykład zmiany w wartościach rezydualnych pojazdów hybrydowych, jak również usłyszeć, z jakimi problemami borykają się praktycy, chcący przekuć opowieści o elektromobilności na działania w praktyce.

Michał Miszewski

ekspert rynku flotowego

Bardzo cenię spotkania organizowane przez magazyn „EuroFlota”. Różnorodność tematów, możliwość rozmowy z ekspertami czy nawiązywanie nowych kontaktów znacznie ułatwiają „poruszanie się” w branży motoryzacyjnej. „Wisienką na torcie” jest profesjonalna organizacja, która zapewnia idealne warunki do poszerzania kompetencji.

Grzegorz Kołczyk

LOJACK SA

FLOTOWE TRENDY 2017 – SAMOCHODY OSOBOWE

Alternatywą alternatywne.

Rozwój rynku pojazdów z napędami alternatywnymi, elektromobilność na świecie i w Europie oraz ich polska perspektywa – na ten temat dyskutowali uczestnicy konferencji FLOTOWE TRENDY 2017, którą 10 maja tego roku zorganizowało w Warszawie wydawnictwo PTL Media, wydawca magazynu „EuroFlota”.
Podobnie jak marcowa edycja konferencji Flotowe Trendy – Samochody Osobowe, również spotkanie na temat elektromobilności przyciągnęło rzesze zainteresowanych tą problematyką. W salach konferencyjnych warszawskiego hotelu Sangate Airport spotkało się blisko 350 menedżerów flot i osób decydujących w firmach o parku samochodowym.

To już kolejna, 3. edycja konferencji z cyklu Flotowe Trendy, którą 22 marca tego roku zorganizowało w Warszawie wydawnictwo PTL Media, wydawca magazynu „EuroFlota”. W salach konferencyjnych warszawskiego hotelu SANGATE AIRPORT spotkało się blisko 500 osób decydujących w firmach o kwestiach parku samochodowego. Uczestnicy wysłuchali interesujących wykładów i dyskutowali na temat innowacyjnych kierunków rozwoju branży flotowej. 

Konferencję zainaugurował Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, który zaprezentował pogłębioną analizę polskiego rynku motoryzacyjnego na tle pozostałych krajów europejskich i przedstawił najistotniejsze problemy legislacyjne branży, kierunki rozwoju aut firmowych oraz tendencje w minimalizowaniu kosztów we flotach. 

Z kolei Grzegorz Czarnecki, dyrektor zarządzający w firmie Flex Rent, która obsługuje w Polsce franszyzę niemieckiej wypożyczalni Buchbinder pod nazwą Global Rent a Car, odniósł się do usługi wynajmu krótkoterminowego, jako uzupełnienia innych form finansowania flot samochodowych. Ważny temat ubezpieczeń we flotach podjął Piotr Bryński, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Komunikacyjnych Klienta Kluczowego w Compensa TU SA. Na pytanie, czy klienci flotowi mogą przeciwdziałać wysokim cenom ubezpieczeń, odpowiedział, że płacą oni składkę ubezpieczeniową wyliczoną na bazie aktualnych przebiegów szkodowych – najczęściej z ostatnich 3 lat. Jedyną drogą do zmniejszenia składki w przyszłości w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych jest daleko idąca prewencja ze strony zarządzających flotami, w tym również zatrudnianie kierowców z wysokimi kwalifikacjami, charakteryzujących się wysoką kulturą jazdy, a co za tym idzie brakiem szkód. Nie bez znaczenia jest również stan techniczny taboru, jak również ciągłe szkolenie umiejętności zatrudnianych kierowców.

W kontekście rozwiązań telematycznych, które wspierają administratorów flot samochodowych, interesujący wykład wygłosiła Bernadeta Stożek, Head of Business Development w firmie Navi Expert, zaś Mirosław Michna, partner w dziale Doradztwa Podatkowego i szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej KPMG w Polsce, odniósł się do ważnego wątku zarządzania podatkowego flotą samochodów osobowych w roku 2017.

Finansowanie floty oraz nowe trendy i kierunki zmian w tym zakresie przedstawił Andrzej Sugajski, dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu (ZPL). Powołując się na najnowszy raport ZPL podkreślił, że pojazdy lekkie (czyli osobowe, dostawcze i ciężarowe do 3,5 tony) są prawdziwym motorem rozwoju rynku leasingu w naszym kraju. Przy czym w strukturze przedmiotowej tego segmentu dominują pojazdy osobowe (82%). W ubiegłym roku branża leasingowa sfinansowała pojazdy OSD o łącznej wartości 24,4 mld zł. Modele serwisowania floty oraz aktualne kierunki wyboru przedstawił Krzysztof Ciosek, specjalista ds. analizy rynku części zamiennych i serwisu PSA. Natomiast dr Magda Drzewiecka-Sarosiek, szefowa firmy MotoKariera, odniosła się do bardzo ważnego tematu branży flotowej – administrator floty, kto nim jest dziś, a kto będzie jutro?

Omawiając perspektywy pracy dla fleet managerów wskazała, że rozwój rynku pracy w branży motoryzacyjnej uzależniony będzie od rozwoju rynku pracy rozumianego w szerszym kontekście, a ten jest w tej chwili rynkiem pracownika. To oznacza, że mamy niewielką podaż pracowników, za to większy popyt. Tym samym pracodawcy coraz mniej stawiają na twarde fakty, takie jak doświadczenie czy kierunek wykształcenia. Coraz bardziej liczy się natomiast potencjał pracowników i ich motywacja. Tym samym należy sądzić, że popyt na specjalistów cały czas będzie duży, a liczba ofert pracy może mile zaskoczyć szukających pracy. Trzecią edycję konferencji z cyklu Flotowe Trendy – samochody osobowe zakończył wykład dr. Jakuba Boguckiego, analityka rynku paliw z portalu e-Petrol.pl. Po wyczerpującej analizie branży paliwowej ekspert wskazał, że rok 2017 nie powinien przynieść wstrząsów cenowych na rynku paliw.

W części wystawienniczej dużym powodzeniem uczestników konferencji cieszyły się stoiska firm iTuran Europe, Carport, KPMG, Compensa SA, Karson Technology czy NaviExpert. Ponadto, zainteresowanie wzbudzały najnowsze i popularne we flotach modele samochodów. Uwagę przykuwał zwłaszcza Peugeot 3008, który w tym roku został wyróżniony nagrodą Car of the Year 2017. Imponująco prezentowały się też modele Grupy CFA: Alfa Romeo Gulia, Jeep Grand Cherokee oraz Fiat Tipo kombi. Zainteresowaniem cieszyły się także modele Audi A5 Sportback i A6, Seat Leon FR, Mazda 3 oraz Nissan Qashqai, Infiniti Q50 Hybrid czy najnowsza Kia Rio.

 

W branży, którą reprezentuję, samochód dla przedstawiciela jest wartością dodaną, dlatego z uwagą wysłuchałem wykładów na temat zastosowania systemów monitoringu i GPS. Większość naszej floty wykorzystuje napęd LPG, dlatego nie dochodzi do kradzieży paliwa, ale podane informacje na temat wykorzystania narzędzi telematycznych do nadzoru samochodu i prowadzenia polityki paliwowej są jak najbardziej przydatne. Z perspektywy firmy sądzę, że w przyszłości trzeba będzie ięgnąć po takie narzędzia.

Dariusz Lorkowski

Kupiec Sp. z o.o.

Konferencja Flotowe Trendy z roku na rok rozwija się coraz bardziej dynamicznie. Przybywa wysokiej klasy wykładowców i interesujących tematów, które przykuwają uwagę coraz większej liczby uczestników. Polecam na przyszłość każdemu, kto chciałby wzbogacić swoją wiedzę na temat szeroko pojętej branży flotowej, udział w konferencji Flotowe Trendy.

Tomasz Stanisławski

VOTUM SA

Flotowe Trendy co roku skupiają coraz większe grono osób związanych na co dzień z branżą flotową. To czas i miejsce, gdzie można poznać najnowsze przepisy i rozwiązania flotowe, pozwalające na jeszcze bardziej efektywne zarządzanie parkiem samochodów firmowych przy wykorzystaniu najnowszych technologii, dostępnych obecnie na rynku. To również miejsce do wymiany doświadczeń. 

Agnieszka Kreusch

MM Cars Rental

Bardzo wysoko oceniam organizację i przebieg konferencji Flotowe Trendy 2017 – samochody osobowe. Interesujące wykłady zarysowały skalę rozwoju branży flotowej. Zwłaszcza zainteresował mnie wykład analizujący rozwój rynku motoryzacyjnego w kontekście klientów flotowych oraz bardzo praktyczny, dotyczący rozwiązań telematycznych, które coraz mocniej wkraczają do flot. W sumie warto było przyjechać i posłuchać.

Marcin Ligocki

Bardzo wysoko oceniam poziom konferencji Flotowe Trendy. Zaprezentowane tematy i poruszane kwestie dotykały najważniejszych zagadnień związanych z procesem zarządzania flotą. Na pewno powtarzalność pewnych tematów, np. prawno-podatkowych, pogłębiła naszą wiedzę i ukierunkowała na nowe rozwiązania. W kilku modułach tematycznych każdy z uczestników mógł znaleźć dla siebie coś ciekawego, co mogłoby jego szczególnie zainteresować. Mam nadzieję, że w przyszłości będę mógł uczestniczyć w kolejnych edycjach tego wydarzenia.

Jacek Mleczek

członek SKFS

Cieszę się, że podczas tego eventu mogłem zapoznać się z najnowszymi trendami i kierunkami rozwoju flot samochodowych. Przygotowane moduły tematyczne obejmowały bardzo ciekawe i aktualne zagadnienia, przydatne w codziennej pracy fleet managera. Sądzę, że dzięki zdobytemu doświadczeniu każdy uczestnik konferencji Flotowe Trendy będzie mógł przełożyć zdobytą wiedzę na konkretne kierunki rozwoju firmy i poszczególnych jej segmentów.

Arkadiusz Janik

KRAMP Sp. z o.o.

FLOTOWE TRENDY 2016

„Konieczne jest spojrzenie w przyszłość” – przekonali się o tym uczestnicy konferencji FLOTOWE TRENDY 2016, którą 23 marca 2016 r., w Warszawie, zorganizowało wydawnictwo PTL Media, wydawca magazynu „EuroFlota”. W hotelu Airport Gromada spotkało się ponad 300 uczestników, głównie menedżerów flot i osób decydujących w firmach o parku samochodowym, aby wysłuchać interesujących wykładów i dyskutować na temat kierunków rozwoju branży flotowej.

Kolejna, 2. edycja konferencji FLOTOWE TRENDY 2016 potwierdziła trafność dobranej tematyki oraz otwartość branży flotowej na nowe, inspirujące wyzwania. Dopisała też frekwencja i duża liczba partnerów – wystawców, którzy zaprezentowali nowości produktowe i trendy na dynamicznie rozwijającym się rynku flotowym.

– „Tradycyjnie, w grupie ekspertów gościliśmy wysokiej klasy specjalistów, którzy w istotny sposób kreują rynek flotowy w naszym kraju” – komentował Paweł Baran, redaktor naczelny magazynu „EuroFlota”.

Rozwiń

Pogłębioną analizę branży motoryzacyjnej z uwzględnieniem pozycji klientów flotowych na tle pozostałych krajów europejskich przedstawił Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Oprócz wnikliwej statystyki, ekspert PZPM zaprezentował najistotniejsze problemy legislacyjne branży, kierunki rozwoju aut firmowych oraz tendencje w minimalizowaniu kosztów we flotach. Z kolei Roman Świderski, kierownik produktu wynajmu średnioterminowego w wypożyczalni samochodów Express, przedstawił sposób pozyskania auta dla firmy w ramach wynajmu średnioterminowego. W ogóle tematyka najmu samochodu dla firmy zagościła w szeregu kolejnych wykładów.

Grzegorz Czarnecki, dyrektor ds. sprzedaży korporacyjnej i prokurent Grupy Masterlease, w swoim wykładzie odniósł się szczegółowo do problematyki branży CFM. Wskazał m.in. na szanse i problemy związane z momentem przejścia z floty własnej na Full Service Leasing. Natomiast Maciej Tórz, członek zarządu, dyrektor generalny Rentis, wyjaśnił, dlaczego wynajem krótkoterminowy może okazać się pożądaną opcją dla firmy poszukującej samochodu do realizacji pilnego kontraktu.

Dr Magda Drzewiecka-Sarosiek, która prowadzi firmę MotoKariera zajmującą się szeroko rozumianym zagadnieniem pracy w branży motoryzacyjnej, odniosła się w bardzo ciekawy sposób do pozycji zawodowej fleet managera oraz przyszłości tego stanowiska. Czy przypadkiem outsourcing nie wyprze fleet managerów z rynku pracy – zastanawiała się szefowa portalu MotoKariera.

Bardzo interesujący wykład poprowadził Piotr Bryński, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Komunikacyjnych Klienta Kluczowego Compensa TU SA. Aktywni w trakcie prelekcji uczestnicy konferencji mogli uzyskać odpowiedź na nurtujące pytanie, co czeka klientów flotowych w 2016 roku w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych? Okazuje się, że ten rok będzie ciekawy głównie dlatego, że zasadnicza większość ubezpieczycieli ma ujemny wynik, szczególnie w OC komunikacyjnym. W wyniku tego czeka nas fala znaczących podwyżek opłat za polisy OC. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o kraje Unii Europejskiej, to w Polsce ubezpieczenia są jednymi z najniższych. Mamy stawki na poziomie krajów bałtyckich i niewiele one przewyższają 100 euro. Z kolei w Niemczech czy Austrii są one kilkakrotnie wyższe.

Czy na rynku są dostępne karty płatnicze stworzone specjalnie dla firm posiadających floty?

Na tak postawione pytanie odpowiadał Paweł Kałudow, dyrektor Działu Sprzedaży w Diners Club Polska. W prelekcji wskazał, że wygodnym rozwiązaniem są karty wirtualne, takie jak Travel Account, oferowana przez Diners Club. Taka karta służy do organizacji podróży służbowych – opłat za przejazdy, rezerwacji biletów lotniczych, hoteli, obsługi wypożyczalni samochodów. Podobnie jak inne karty Diners Club, ma odroczony termin spłaty sięgający 59 dni. Można ją obsługiwać przez internetowe e-konto.

Komentarze uczestników:

Sławomir Wajs – Polkomtel Sp. z o.o.

Spotkania tego typu zawsze wnoszą wiele w pracę fleet managera. Konferencja Flotowe Trendy 2016 stała się dobrą okazją, by porozmawiać m.in. o perspektywach rozwoju rynku CFM, który w szybkim tempie zyskuje nowych klientów. Mam na myśli zarówno wolumen floty, która „jeździ” w wynajmie i FSL, oraz innowacyjność tych usług. Rynek wynajmu według mnie zaczyna dojrzewać, klienci nie zwracają uwagi wyłącznie na cenę usługi, lecz koncentrują się na usługach dodatkowych, typu telematyka, szkolenia z bezpiecznej czy ekonomicznej jazdy itp. Tym samym usługi CFM stają się coraz bardziej kompleksowe, a z drugiej strony dopasowane do bieżących potrzeb, jak też długofalowej strategii rozwoju firmy. W grupie ciekawych prelekcji z zainteresowaniem wysłuchałem też prezentacji dr Magdy Drzewieckiej-Sarosiek z MotoKariery, która zauważyła, że rola fleet managera w firmie zmienia się z administratora floty w osobę bardziej analityczną.

Włodzimierz Młodziński – SKFS

„EuroFlota” zorganizowała konferencję, której mogą pozazdrościć inni organizatorzy podobnych eventów. Wspaniała lista nazwisk prelegentów, oczywiście znanych w branży. Międzynarodowe autorytety również. Najważniejsze we wszystkim: tematy prelekcji – bardzo ważne na dzisiaj, na jutro, było też trochę futurologii. Brawo! Taka jest dzisiaj potrzeba nasycania branżowego rynku wartościami, które mogą okazać się zbawienne za lat kilka.

Marcin Rokicki – SuperFlota Zarządzanie Flotą Samochodową

Zgodnie z tradycją, magazyn „EuroFlota” zorganizował bogatą merytorycznie konferencję, poświęconą pojazdom służbowym. Otrzymaliśmy przegląd najnowszych produktów, usług, rozwiązań telematyczno-motoryzacyjnych. Dobra passa tych nowinek jest bardzo dynamiczna, w wyniku czego co kilka miesięcy powstaje nowoczesny produkt, aby ułatwić nam pracę. Jednocześnie otrzymaliśmy bieżącą merytoryczną wiedzę z zakresu: ubezpieczeń, podatków, leasingu i wynajmu. Polski rynek flotowy rozwija się dynamicznie i jest zależny od bardzo wielu czynników, niekoniecznie logicznie od siebie zależnych. Stąd bieżąca wiedza, zdobyta od profesjonalistów rynkowych, pomaga nam w zrozumieniu zachodzących przemian oraz przygotowuje nas do możliwych tendencji rynku.

To, czego dowiedzieliśmy się na tej konferencji dzisiaj, na rynku flotowym zaistnieje za kilka miesięcy. Warto uczestniczyć na szkoleniach „EuroFloty”, aby poprzez najnowszą wiedzę obrać prawidłowy kurs w zarządzaniu samochodami i nie być zaskoczonym, czyli być na fali.

O korzyściach dla flot wynikających ze stosowania narzędzi telematycznych mówił Adam Bąkowski, prezes zarządu NaviExpert. W swojej prelekcji przedstawił różnice między rynkiem polskim a europejskim w zakresie wykorzystania telematyki oraz wskazał najciekawsze wdrożenia i narzędzia telematyczne, które mogą usprawnić proces zarządzania flotą samochodową.

W temacie zagadnień dotyczących procesu zarządzania flotą poruszał się również Rafał Dmytryszyn, dyrektor handlowy w firmie Softra Systemy Informatyczne. W bardzo interesującym wykładzie i w przystępny sposób podpowiedział, do czego może służyć smartfon administratorowi floty oraz jak zbierać informacje od użytkowników aut firmowych: e-mail, SMS, a może aplikacje na smartfony?

Oczywiście, nie zabrakło drażliwej kwestii dotyczącej sfery podatkowej. Zarządzanie podatkowe flotą samochodów, w tym obowiązujące regulacje i stosowane interpretacje w zakresie podatku VAT i CIT, zaprezentowali Mirosław Michna oraz Łukasz Piwowarczyk, eksperci KPMG – znanej międzynarodowej sieci firm audytorsko-doradczych. Niemal na czynniki pierwsze rozebrali przepisy dotyczące tzw. ryczałtu samochodowego, czyli użytkowania auta firmowego do celów prywatnych. Przedstawione najnowsze interpretacje orzeczeń WSA z pewnością przydadzą się w codziennej pracy wielu fleet managerów.

Przez cały czas trwania konferencji jej uczestnicy mieli okazję do zadawania pytań i rozmowy z ekspertami w ramach miniwarsztatów networkingowych.

Ryszard Windyga – Business Consultant AUTO GT, v-ce prezes SKFS

Cieszę się, że tematyka tego spotkania została rozszerzona o kwestie związane z przyszłością motoryzacji i w szczególności perspektywami dla zawodu fleet managera. To bardzo ciekawy „przerywnik” dla wiecznej dyskusji o podatkach i finansach.

Kazimierz Szeligowski – Stora Enso Narew Sp. z o.o.

Konferencję oceniam bardzo wysoko. Moja ocena wynika z dwóch powodów: Wysoka wiedza oraz bardzo dobra komunikatywność Prelegentów, jak również obszerna tematyka prelekcji, która odzwierciedlała przekrój aktualnych problemów związanych z zarzadzaniem flot. Chciałbym też podkreślić, że konferencja stanowiła również doskonałą okazję do nieformalnej wymiany doświadczeń wśród fleet managerów.

Klaudiusz Madeja – MotoLeasing

Kolejne spotkanie branży flotowej pokazało, że „świat nie znosi próżni”. Ciągle pojawiają się nowe przepisy, okoliczności i zdarzenia, które z jednej strony wymagają wyjaśnienia, a z drugiej wywołują ożywione dyskusje. Na wyróżnienie zasługiwało wystąpienie dr Magdy Drzewieckiej-Sarosiek o przyszłości pracy fleet managera. To coś zupełnie nowego w tych spotkaniach, co wzbudziło spore zainteresowanie zebranych.

 

FLOTOWE TRENDY 2015

Wiedza i doświadczenie zawodowe idą w parze. Przekonali się o tym uczestnicy konferencji FLOTOWE TRENDY 2015, którą 17 marca 2015 r., w Warszawie, zorganizował magazyn „EuroFlota”. W salach konferencyjnych Sound Garden Hotel spotkało się blisko 180 menedżerów flot i osób związanych z polskim rynkiem flotowym, aby wysłuchać wykładów i dyskutować na temat nowości i innowacyjnych kierunków rozwoju branży flotowej.

Zamiarem organizatorów było pokazanie w formie wykładów i prezentacji, a nawet minidebaty, zagadnień dotyczących flotowej przyszłości motoryzacji, trendów w procesie zarządzania i finansowania parku aut firmowych oraz usług wspomagających administrowanie flotą. Impreza zbiegła się z okrągłą rocznicą wydania 150. numeru magazynu „EuroFlota”.

„Obecność na FLOTOWYCH TRENDACH bardzo licznej grupy menedżerów związanych z polskim rynkiem flotowym tak od strony odbiorców jak i dostawców jego oferty, potwierdziła trafność dobranej przez nas tematyki. Ogromne zainteresowanie konferencją pokazuje, że przedstawiciele branży flotowej są otwarci na nowe, inspirujące wyzwania” – powiedział Paweł Baran, redaktor naczelny EuroFloty.

W grupie ekspertów, którzy uczestniczyli w imprezie, gościliśmy specjalistów, którzy w istotny sposób kreują rynek flotowy w naszym kraju.

Pogłębioną analizę polskiego rynku motoryzacyjnego na tle pozostałych krajów europejskich przedstawił Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Oprócz wnikliwej statystyki, ekspert PZPM zaprezentował najistotniejsze problemy legislacyjne branży, kierunki rozwoju aut firmowych oraz tendencje w minimalizowaniu kosztów we flotach. Z kolei Grzegorz Czarnecki, dyrektor ds. sprzedaży korporacyjnej i prokurent Grupy Masterlease, w swoim wykładzie odniósł się szczegółowo do problematyki branży CFM. Wskazał m.in. na szanse i problemy związane z momentem przejścia z floty własnej na Full Service Leasing.

Rozwiń

Komentarze uczestników:

Marcin Rokicki – SuperFlota

Spotkania konferencyjne organizowane przez magazyn „EuroFlota” dużo wnoszą do naszych codziennych, zawodowych zajęć. To właśnie możliwość spotkania z decydentami branży flotowej, osobami, które współtworzą zarówno rynek krajowy jak i europejski, oraz poznanie nowych kierunków i trendów rozwojowych podnoszą atrakcyjność tego typu imprez. Spotkanie w ramach konferencji FlotoweTrendy wniosło wiele wiedzy merytorycznej, zaś w kuluarach możliwość spotkania się z ludźmi branży flotowej, podzielenia się uwagami i wymiany doświadczeń zawodowych.

Paweł Basiak – specjalista ds. ratownictwa medycznego

Flotowe Trendy 2015 wniosły wiele innowacyjnej wiedzy, która z pewnością zaprocentuje w naszej pracy zawodowej. Każdy z nas jest zapracowany i nie jest w stanie na bieżąco śledzić nowości na rynku flotowym, a które podczas spotkania zostały w sposób merytoryczny zaprezentowane. Po tej konferencji nasza wiedza została pogłębiona i usystematyzowana. Mieliśmy okazję poznać wiele nowych rozwiązań, dotyczących np. opcji wynajmu auta, propozycji finansowania zakupu auta firmowego czy też nowości modelowych, które zaprezentowali przedstawiciele importerów i dilerzy marek chętnie użytkowanych przez klientów flotowych.

Maciej Słysz – MSD Polska Fleet Manager

Ogólnie konferencję uważam za udaną. Takie spotkania są potrzebne dla dalszego rozwoju branży flotowej w Polsce. Ich niezaprzeczalną zaletą jest możliwość kontaktu z ludźmi z branży oraz wymiany poglądów. Mamy możliwość zapoznać się z ofertą dostawców oraz dowiedzieć się czegoś więcej niż to, z czym spotykamy się w codziennej pracy. Uważam, że podczas takich spotkań nacisk powinien być położony na przekazywanie wiedzy merytorycznej, ponieważ to jest główna wartość konferencji branżowych.

Sposób pozyskania auta dla firmy w ramach wynajmu średnioterminowego, który łączy w sobie najlepsze cechy wynajmu krótko- i długoterminowego, przedstawił Roman Świderski, kierownik produktu wynajmu średnioterminowego w wypożyczalni samochodów Express.

Praktyczny wymiar miała prelekcja eksperta BestDrive Dariusza Wójcika pt. Opony w optymalnym flotowym modelu biznesowym. Dyrektor sieci serwisów BestDrive w Polsce, która należy do koncernu Continental, w swoim wykładzie odniósł się do najnowszych trendów w dziedzinie obsługi i wymiany opon we flotach i próbował odpowiedzieć na pytanie: jakie konsekwencje wywołało wejście w życie dyrektywy unijnej w zakresie obowiązku stosowania czujników ciśnienia opon we wszystkich nowych autach wyprodukowanych po listopadzie 2014 r. Odnosząc się do nowatorskich rozwiązań koncernu Continental, wskazał na całkowicie nową linię opon, które wspierają linię samochodów elektrycznych i hybrydowych.

W naturalny i bardzo interesujący sposób wpisała się w tematykę alternatywnych napędów prezentacja Bartosza Kosowskiego, kierownika szkoleń i jakości AUDI w Volkswagen Group Polska, który poruszył temat elektryfikacji branży motoryzacyjnej – mówił, jakie oczekiwania mają klienci, szczególnie w segmencie Premium, wobec samochodów elektrycznych, czym różnią się między sobą koncepcje samochodów z napędem elektrycznym i jakie są na rynku propozycje takich aut. Dopełnieniem wykładu była prelekcja Bartłomieja Siuchnińskiego, kierownika działu sprzedaży flotowej – Departament Finansowania i Zarządzania Flotą w VW Bank Polska, nt. trendów związanych z mobilnością oraz nowoczesnych produktów w finansowaniu flot. Jako przykład Bartłomiej Siuchniński wskazał produkt Audi Perfect Lease, który pozwala na jazdę nowym Audi płacąc niskie miesięczne raty, a co 3 lata zmienić dotychczas używane auto na nowy model.

Nie zabrakło drażliwej kwestii dotyczącej sfery podatkowej. Zarządzanie podatkowe flotą samochodów, w tym najnowsze regulacje praktyki w zakresie podatku VAT i CIT, zaprezentowali Mirosław Michna oraz Łukasz Piwowarczyk, eksperci KPMG – znanej międzynarodowej sieci firm audytorsko-doradczych.

Krzysztof Kopysiewicz – kierownik floty samochodowej APC Instytut

Redakcja „Euro Floty” organizując konferencję FLOTOWE TRENDY 2015 udowadnia, że z sukcesem odnalazła swoje miejsce na rynku szkoleń dla zarządców flot. Możliwość bliższego zapoznania się z nowościami flotowymi poprzez prezentację kilku modeli aut pokazuje, że organizatorzy z każdym szkoleniem starają się, aby było jeszcze bardziej atrakcyjne dla uczestników. Bardzo ciekawa tematyka poruszana na konferencji, w szczególności dotycząca aspektów rozwiązań podatkowych, na pewno nie wyczerpała tematów do końca, co daje „Euro Flocie” pole do popisu w kolejnych edycjach szkoleń. Można zaobserwować, że każde kolejne spotkanie przyciąga coraz więcej uczestników oraz wystawców, co świadczy o tym, że organizatorzy podążają we właściwym kierunku i trafiają w potrzeby flotowców.

Mirosław Makurat – Auto MIRAS

Bardzo dobrze oceniam organizację i przebieg konferencji Flotowe Trendy 2015. Przed branżą motoryzacyjną stale pojawiają się nowe wyzwania, zarówno takie, które niosą ze sobą niebezpieczeństwo, jak i niosące szansę rozwoju. Bardzo ważne jest, aby zawczasu dyskutować o nich i szukać najlepszych rozwiązań. Dzięki wiedzy i doświadczeniu prelegentów oraz fleet managerów mogliśmy dowiedzieć się o innowacjach, kierunkach rozwoju flot i zarządzania nimi, branży flotowej, trendach oraz nowościach produktowych i usługowych. Dzięki zdobytemu doświadczeniu każdy uczestnik konferencji będzie mógł umiejętnie przełożyć zdobytą wiedzę na konkretne kierunki rozwoju firmy i poszczególnych jej segmentów.

Michał Miszewski – administruje flotą samochodową w dużej firmie branży automotive

Cieszy, że pojawiają się kolejne – konkurencja zawsze dobrze robi, zwłaszcza na merytorykę. Jeśli miałbym wskazać wykłady, które dla mnie były szczególnie cenne, to bez wątpienia była to prelekcja Jakuba Farysia, prezesa PZPM, oraz wykład ekspertów KPMG dotyczący kwestii podatkowych w zarządzaniu flotą.

Zaproszeni eksperci z VOTUM SA, Tomasz Stanisławski, zastępca dyrektora Departamentu Korporacyjnego, i Waldemar Konik, biegły sądowy z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, przedstawili, jak wygląda nowa rzeczywistość dochodzenia odszkodowań w obszarze samochodowych szkód rzeczowych i osobowych oraz jak mogą to wykorzystać zarówno firmy, jak i osoby prywatne.  

Michał Basaj, dyrektor oddziału Bemo-Motors w Warszawie, podjął się zadania wyjaśnienia zagadnień związanych z rolą samochodów służbowych w polityce zatrudnienia i motywacji pracowników. W interesujący sposób zaprezentował systemy bezpieczeństwa wspomagające kierowcę, które powinny trafić na wyposażenie także aut flotowych.

FLOTOWE TRENDY 2015 podsumowała minidebata w trakcie prezentacji Katarzyny Pydych, dyrektora generalnego Instytutu Keralla Research. Podstawą dyskusji, w której udział wzięli Grzegorz Czarnecki, dyrektor ds. sprzedaży korporacyjnej, i prokurent Grupy Masterlease, Jacek Częścik, prezes SKFS, oraz Bartłomiej Siuchniński, kierownik działu sprzedaży flotowej – Departament Finansowania i Zarządzania Flotą w VW Bank Polska, było najnowsze badanie Instytutu Keralla dotyczące tendencji i kryteriów doboru samochodów do flot w MŚP.

Patronat medialny nad konferencją objął Dziennik Gazeta Prawna.

Konferencja FLOTOWE TRENDY, poświęcona jest trzem ważnym flotowym obszarom tematycznym:

  • SAMOCHODY OSOBOWE
  • EKOMOBILNOŚĆ
  • SAMOCHODY UŻYTKOWE I DOSTAWCZE
Flotowe Trendy - Samochody Osobowe, 22 Marca 2017
Flotowe Trendy - Ekomobilność 10 Maja 2017

Lokalizacja FLOTOWYCH TRENDÓW 2019

SANGATE HOTEL AIRPORT (dawniej GROMADA) │ ul. 17 STYCZNIA 32 │02-148 Warszawa

 

Flotowe Trendy 2017

Partnerzy i Wystawcy 

ORGANIZATOR

www.euroflota.pl

Partnerzy i Wystawacy 

ORGANIZATOR

www.euroflota.pl