Konferencja FLOTOWE TRENDY, poświęcona jest trzem ważnym flotowym obszarom tematycznym:

  • SAMOCHODY OSOBOWE
  • EKOMOBILNOŚĆ
  • SAMOCHODY UŻYTKOWE I DOSTAWCZE
Flotowe Trendy - Samochody Osobowe, 22 Marca 2017
Flotowe Trendy - Ekomobilność 10 Maja 2017

Administratorem powierzonych danych osobowych jest: PTL MEDIA Sp. z o.o. ul. Patriotów 309, 04-767 Warszawa

Jako administrator danych osobowych zapewniamy odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z instrukcjami i politykami PTL MEDIA Sp. z o.o. oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Dane są przez nas przetwarzane w celu realizacji usługi i kontaktu w jej sprawie, a także zgodnie z udzieloną zgodą według zaznaczonych preferencji, przesyłania na podany adres e-mail newslettera, artykułów i opracowań prasowych i szkoleniowych oraz informacji o naszych produktach, szkoleniach, konferencjach, eventach, promocjach i ofertach specjalnych, a także rekomendowanych przez nas produktach i usługach rynkowych.

Dostęp do przetwarzanych danych osobowych mogą uzyskać następujące kategorie zaufanych odbiorców: upoważnieni pracownicy i przedstawiciele podmiotów współpracujących z nami w ramach realizacji zadań wynikających z prowadzonej przez nas działalności. Lista podmiotów współpracujących z nami – patrz informacje zatytułowane „Partnerzy” zamieszczone na stronie internetowej www.euroflota.pl . Dane osobowe mogą również zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych obejmuje przekazanie danych poza obszar Unii Europejskiej (Google LLC) , takie przekazanie odbywa się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody lub w okresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji celów dla jakich zostały przekazane. Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte. Przy założeniu, że ograniczona część danych osobowych może zostać zachowana w celu wykazania zgodności naszych działań z przepisami.

Zgoda udzielana jest dobrowolnie, jednak przetwarzanie podanych danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji świadczenia oraz w celach niezbędnych dla realizacji usługi/umowy. W przypadku nieudzielenia zgody lub późniejszego przesłania wniosku o usunięcie danych albo wycofania zgody, nie będzie możliwym otrzymywanie od nas ciekawych artykułów, treści poradniczych i materiałów szkoleniowych, newsletterów oraz informacji o naszych produktach, szkoleniach, konferencjach, eventach, a także dotyczących ich promocjach i ofertach specjalnych.

Zapewniamy prawo dostępu do danych osobowych, dotyczących osoby, której dane dotyczą, zmiany, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo niewyrażenia zgody na przetwarzanie i przenoszenia danych, prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo otrzymania kopii przetwarzanych danych osobowych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie, poprzez przesłanie wiadomość w tej sprawie na adres: rezygnacja@euroflota.pl

Aby skontaktować się z nami w innych sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy napisać do nas, korzystając z poniższych danych kontaktowych: info@euroflota.pl lub „ODO” PTL Media Sp. z o.o. ul. Patriotów 309 04-767 Warszawa

Informujemy również o prawie do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Adres: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych znajduje się w naszej Polityce Prywatności.