Konferencja

Konferencja

Program

Program

FLOTOWE TRENDY 2018 -
SAMOCHODY OSOBOWE

Termin: 27 marca 2018 r.

Lokalizacja: HOTEL SANGATE AIRPORT (dawniej GROMADA) │ ul. Komitetu Obrony Robotników 32 │02-148 Warszawa

FLOTOWE TRENDY 2018 -
SAMOCHODY OSOBOWE

już 27 marca br. - nie czekaj, zgłoś udział już teraz

   1. Branża motoryzacyjna i branża flotowa - jaka jest dziś i jak wyglądają perspektywy i kierunki rozwoju?

    Prelegent: Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego

    Trendy w światowej i europejskiej motoryzacji oraz ich wpływ na ten rynek w naszym kraju. Podsumowanie roku 2018 w branży motoryzacyjnej. Rejestracja i produkcja w Polsce i w Europie w odniesieniu do samochodów osobowych. Tendencje w zakupach samochodów do flot. Najistotniejsze problemy legislacyjne oraz ramy prawno-regulacyjne. Flotowe wyzwania na przyszłość. Branża motoryzacyjna przechodzi obecnie prawdziwą rewolucję. Wszyscy producenci zdaja sobie sprawę z nieuchronności przemian, stąd problem jak zaplanować rozwój floty na najbliższą i dalszą przyszłość.

   2. DEBATA: Nowoczesne i praktyczne formy wspomagania firmowej floty – możliwości i perspektywy

    Rozwój technologii to nowe możliwości w zakresie usług wspomagających flotę. Branża flotowa staje w obliczu poważnych zmian, konkurencją dla dotychczasowych form działania staje się np. carsharing - czy firmy będą w ten sposób zabezpieczały swoje potrzeby flotowe? A może skorzystają z własnego carsharing-u, opartego o samochody pulowe. Coraz częściej wykorzystywany jest najem średnio i krótkoterminowy - czy potencjał tych usług nadal będzie rósł. A co z nowoczesnymi usługami taxi – tu oferta dla firm rośnie w tempie, którego dotąd nie znaliśmy.

   3. Telematyka – rozwój technologii i możliwości wykorzystania jej we flotach

    Już od bieżącego roku w Unii Europejskiej wszystkie nowe samochody będą wyposażone fabrycznie w urządzenia telemetryczne. Niebawem „chmura” stanie się miejscem, gdzie będą zapisywane informacje pochodzące z komputera auta. Nowoczesny pojazd nie może funkcjonować bez nowoczesnych rozwiązań telematycznych. Obok tych oczywistych, jak np. GPS itp. jest wiele nowości, które z jednej strony poprawiają komfort jazdy kierowcy i jego bezpieczeństwo, z drugiej jednak wpływają na wyższą cenę pojazdu. Pamiętajmy, że jeszcze niedawno za ABS trzeba było dodatkowo zapłacić. Czy firmy chętnie więc będą kupować auta lepiej wyposażone i bezpieczniejsze?

   4. Ubezpieczenia – co w bliższej i dalszej przyszłości może realnie wpłynąć na obniżenie wysokości składek

    Co towarzystwa ubezpieczeniowe będą uwzględniać przy ustalaniu stawek składek w niedalekiej przyszłości? Czy i kiedy doczekamy się na naszym rynku, z powodzeniem funkcjonujących systemów wiążących wysokość składek ze stylem i bezpieczną jazdą kierowców flotowych (PayHowYouDrive)? Czym rynek ubezpieczeniowy może nas zaskoczyć i jakie wyzwania stawiają przed nim nowe usługi, takie jak np. carsharing?

   5. Zarządzanie podatkowe flotą samochodów osobowych 2018

    Każdy rok przynosi zmiany w systemie podatkowym. Dotyczy to również roku bieżącego. Prezentujemy najnowsze rozwiązania w tej dziedzinie. Kluczowe przepisy oraz orzecznictwo na rok 2018. Prawo do odliczenia VAT od wydatków samochodowych – zmiany i najnowsze trendy orzecznicze. Zasady użytkowania pojazdów służbowych i prywatnych - możliwe rozwiązania podatkowe. Optymalizacja rozliczeń na gruncie PIT i VAT, a także CIT oraz ZUS.

   6. Finasowanie, mobilność i obecne trendy na rynku flotowym z punktu widzenia firmy leasingowej

    Jeszcze dwadzieścia lat temu królem w finasowaniu samochodów firmowych był kredyt, potem szybko palmę pierwszeństwa przejął leasing, teraz dorównał mu wynajem długoterminowy. Rynek nie śpi i już teraz przygotowuje dla flot nowe rozwiązania umożliwiające pozyskanie samochodów do firmy na nowych warunkach.
    Podczas wykładu powiemy o finansowaniu floty w kontekście nowych trendów i kierunków zmian. Opowiemy o wpływie digitalizacji na postrzeganie samochodu i mobilności. Wskażemy strategiczne kierunki rozwoju rynku flotowego oraz korzyści, które możemy osiągnąć dzięki wprowadzeniu telematyki do flot.

   7. Od administratora floty do Mobility Managera

    Nowe czasy, nowe technologie i nowe wyzwania. Rewolucja, której jesteśmy świadkami musi wpłynąć również na status Fleet Manager-a. Czy perspektywa zawodową jest Mobility Manager? Jakie kompetencje musi posiadać i jaką drogę trzeba będzie pokonać aby zostać Mobility Managerem. Zmiany w branży motoryzacyjnej stawiają przed menedżerami floty nowe zadania. Trendy na rynku zatrudnienia. W jakim kierunku warto rozwijać swoje kompetencje zawodowe. Kogo dzisiaj szukają pracodawcy i jakie kompetencje będą potrzebne na rynku jutro? Analiza aktualnych ofert pracy dla zarządzających flotami. Kariera poza zarządzaniem flotą.

   8. Karty paliwowe i paliwa 2018

    Jakie są prognozy dotyczące cen paliw w roku 2018. Jakie tendencje i trendy obserwowane są w zakresie oferty firm paliwowych skierowanej do flot. Koszty paliwa to jeden z kluczowych elementów flotowego TCO. Podczas prognozowania cen paliw w dłuższej perspektywie warto uwzględnić ryzyko wzrostów

   9. Modele serwisowania floty – kierunki zmian

    Rozwój oferty rynkowej. Digitalizacja a serwis floty. Żyjemy w czasach telemetrii, obróbki danych. Rozwój w tych dziedzinach spowoduje, że zmienią się klasyczne formy zarządzania serwisem, szkodami czy polityką ubezpieczeniową. Sieć ASO, dzięki posiadanym informacjom z komputera samochodu (dostępnym online w chmurze) będzie mogła sama, na bieżąco informować fleet managera lub kierowcę o wszystkich wymaganych czynnościach serwisowych. Zmianie ulegną modele serwisowe stosowane w obsłudze aut flotowych przez sieci niezależne.

* Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji tematów i planu wykładów

 

Program

Program

FLOTOWE TRENDY 2018 -
EKOMOBILNOŚĆ

Termin: 9 maja 2018 r.

Lokalizacja: HOTEL SANGATE AIRPORT (dawniej GROMADA) │ ul. Komitetu Obrony Robotników 32 │02-148 Warszawa

FLOTOWE TRENDY 2018 -
EKOMOBILNOŚĆ

Termin: 9 maja 2018 r.

Lokalizacja: HOTEL SANGATE AIRPORT (dawniej GROMADA) │ ul. Komitetu Obrony Robotników 32 │02-148 Warszawa

 1. Paliwa alternatywne – teraźniejszość, przyszłość, perspektywy

  Przepisy nakazują producentom w ustalonym czasie wytwarzać określony procent aut zasilanych paliwami alternatywnymi. Jak do tej pory największym powodzeniem cieszą się auta hybrydowe. Trwają też intensywne prace nad rozwojem pojazdów elektrycznych. Wielu producentów nastawia się na wytwarzanie aut zasilanych gazem propan-butan (LPG) czy ziemnym (CNG) - wiele firma stawia na paliwo wodorowe. Co w tym wyścigu zwycięży? Międzynarodowe przepisy zmuszają producentów do wytwarzania pojazdów zasilanych alternatywnymi paliwami, takimi jak np. elektryczność, gaz, ogniwa paliwowe czy stosowanie silników hybrydowych. W oczywisty sposób powinno to mieć wpływ na rynek. Nie do końca jednak wiadomo, jaki on będzie.

 2. DEBATA: Elektromobilność – rzeczywistość czy tylko perspektywa dla polskich flot?

  Rządowe plany budowania w Polsce milionów samochodów elektrycznych – projekt ambitny ale czy realny? Bez względu jednak na to czy zostanie zrealizowany, w sprzedaży znajdować się będzie coraz więcej pojazdów zasilanych energią alternatywną. Dostępność samochodów elektrycznych, infrastruktura i dostępność punktów ładowania, kryteria determinujące zakup do flot (ekonomia jazdy, infrastruktura ładowania, ceny). Czy firmy wykorzystujące floty, widzą potencjał w obszarze elektromobilności? Nowe regulacje. Strefy czystego transportu. Problemy, bariery i rozwiązania. Na jakim etapie są prace polskiego rządu mające na celu ożywić sprzedaż pojazdów ekologicznych.

 3. Finansujemy ekoflotę – nowe możliwości

  Jak sfinansować ekoflotę? O ile to pytanie jest w zasadzie retoryczne przy samochodach z napędem hybrydowy, LPG, CNG to w przypadku aut elektrycznych (EV) wydaje się być całkowicie na miejscu. Jeszcze w roku ubiegłym oferta rynkowa w zakresie finansowania floty samochodów EV, przypominała pustynię. Dzisiaj pojawiają się na niej pierwsze „oazy”, które być może zwiastują głębsze zmiany na lepsze. W którą stronę będzie podążała oferta finasowania samochodów elektrycznych w wymiarze flotowym.

 4. Polska i Świat - kluczowe trendy na rynku motoryzacyjnym w obszarze mobilności

  Pojazdy elektryczne napędzane w oparciu o ogniwa paliwowe oraz ich wpływ na branżę motoryzacyjną. Rozwój pojazdów z napędem akumulatorowym, hybrydowe pojazdy elektryczne i samochody autonomiczne. Zmniejszenie pojemności i optymalizacja silników spalinowych. Digitalizacja, telemetria i zdolność łączenia się pojazdów z otoczeniem. Wykorzystanie danych na temat kierowcy i samochodu, pojazdy autonomiczne, carsharing, współdzielenie i nowe platformy usługowe. Nowe podejście do efektywności narzędzi i procesów u użytkowników i dostawców flotowych, z perspektywy Mobility Management, czyli zarządzania mobilnością firm i pracowników. Samochody autonomiczne czy car-sharing, czyli współdzielenie aut to zjawiska, które mają i będą mieć coraz większy wpływ na kształt rynku motoryzacyjnego. Auta wyposażone w szereg czujników bezpieczeństwa mogą obniżyć liczbę wypadków. Zmiany te mają coraz większy wpływ na rynek ubezpieczeń komunikacyjnych.

 5. Trendy na rynku pojazdów hybrydowych

  Kolejne firmy w Polsce decydują się na zakup hybrydowych samochodów do swoich flot. Moda przekształciła się w stały trend. Co przemawia za rosnącą popularnością samochodów hybrydowych w firmowych parkach.

 6. Trendy na rynku pojazdów LPG i CNG

  Rynek tych pojazdów jest stosunkowo dobrze rozwinięty, a wiele firm proponuje fabryczne instalowanie napędu gazowego. Jeżeli chodzi o LPG sprawa jest prosta – stacji jest dużo i nie ma kłopotów z zatankowanie. Gorzej jest z CNG gdyż stacje tankowania są nieliczne, głównie usytuowane przy gazowniach miejskich.

 7. PANEL DYSKUSYJNY: Kierunek bezpieczeństwo, mobilność i ekoflota

  Rosnące oczekiwania klientów, zmieniające się regulacje prawne, coraz bardziej restrykcyjne wymogi w zakresie bezpieczeństwa, jak i ochrony środowiska powodują, że firmowe floty muszą szybko adaptować się do zachodzących zmian. Największe wyzwania to nowe rozwiązania związane z pojazdami elektrycznymi i infrastrukturą ładowania oraz pojazdami autonomicznymi, jak również dynamiczny rozwój telemetrii oraz współdzielenie pojazdów. Ważny aspekt, to także kwestia ubezpieczenia floty w kontekście rosnącego poziomu bezpieczeństwa kierowców i niższej szkodowości.

 8. Tworzymy ekoflotę

  Na przykładzie konkretnej firmy dowiemy się, jakie korzyści wynikają z posiadania ekofloty, w jaki sposób została ona stworzona i na jakich zasadach działa oraz na jakie pułapki uważać. Dobór odpowiedniego rodzaju napędu do samochodów flotowych. Profil floty a rodzaj paliwa. Ekonomiczne i technologiczne argumenty wskazujące kierunki decyzji.

 9. * Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji tematów i planu wykładów

Program

Program

FLOTOWE TRENDY 2018 –
SAMOCHODY UŻYTKOWE i DOSTAWCZE

Termin: 20 czerwca 2018 r.

Lokalizacja: HOTEL SANGATE AIRPORT (dawniej GROMADA) │ ul. Komitetu Obrony Robotników 32 │02-148 Warszawa

FLOTOWE TRENDY 2018 –
SAMOCHODY UŻYTKOWE i DOSTAWCZE

20 czerwca br. zgłoś udział już teraz

 1. DEBATA: Perspektywy rozwoju oraz alternatywne napędy we flocie towarowo-dostawczej

  Trendy w światowej i europejskiej motoryzacji w obszarze samochodów dostawczych/użytkowych oraz ich wpływ na ten rynek w naszym kraju. Elektryczne, LPG, CNG, ogniwa paliwowe. Czy auta dostawcze potrzebują wszystkich źródeł napędu?

 2. Nowoczesne rozwiązania serwisowe dla flot dostawczych

  Kierunki działań podejmowane przez importerów i niezależnych operatorów w zakresie wsparcia serwisowego i rozwoju oferty dla flot. Propozycje rozwiązań i praktycznych udogodnień, które ostatecznie pozwalają na utrzymanie floty w stałej gotowości do wykonywania zleconych zadań. Kierunki rozwoju pakietów serwisowych aut użytkowych / dostawczych.

 3. Perspektywy w finasowaniu floty użytkowej – zmiany, nowe propozycje

  Dostępne i nowe sposoby finansowania floty użytkowej - co będzie popularne. Czy będzie trudniej czy łatwiej w dostępie do środków? Kierunki wyboru finansowania floty użytkowej? Odpowiedni wybór finansowania, a struktura firmy i przeznaczenie firmowej floty.

 4. Trendy w podatkach i prawie

  Zarządzanie podatkowe flotą samochodów dostawczych. Zmiany zasad rachunkowości a leasing i najem pojazdów użytkowych – konfiguracje i perspektywa podatkowa.

 5. Nowe rozwiązania w samochodowych zabudowach i adaptacjach

  Polska jest europejskim liderem w zakresie zabudów i adaptacji aut użytkowych. Jesteśmy prawdziwą potęgą w tym względzie. Głownie zabudowujemy auta Fiata, Renault, Opla, Peugeota, Citroena i Mercedesa. Specjalistyczne firmy korzystają z nowych technologii i materiałów - wychodzą naprzeciw wymaganiom klientów. Nowe trendy i możliwości to konieczność posiadania wiedzy, która pomoże ustrzec się błędów popełnianych przy zakupie, doborze i adaptacji samochodów użytkowych.

 6. Trendy i najnowsze rozwiązania w telematyce i systemach zarządzania flotami użytkowymi

  Czy czeka nas nieustająca rewolucja w rozwiązaniach telematycznych wspierających zarządzanie parkiem samochodowym, dedykowanych flotom samochodów dostawczych/użytkowych. Jakie obszary flotowej telematyki będą jutro newralgiczne we flotach dostawczych. Systemy telematyczne wspierające zarządzanie flotą, znacząco usprawniają proces planowania trasy i kontroli pojazdów, jednocześnie pozwalając na zmniejszenie kosztów. Profesjonalny system oferuje bardzo wiele wymiernych korzyści, dlatego jest opłacalny praktycznie w każdym przedsiębiorstwie posiadającym nawet niewielką flotę.

 7. Efektywność ubezpieczeniowa i assistance we flotach towarowo-dostawczych

  Ubezpieczenia pojazdów w różnym zakresie dotyczą wszystkich przedsiębiorstw. We flotach dostawczych stanowią jednak bardzo istotny składnik kosztów działalności, który wpływa bezpośrednio na wynik finansowy całej firmy. Wybór właściwego ubezpieczenia w tym assistance, adekwatność sum ubezpieczenia do potencjalnego ryzyka i wartości ubezpieczanego mienia, system wypłaty odszkodowań oraz udziały własne w ryzyku w stosunku do charakteru dotychczasowej szkodowości.

 8. Karty paliwowe i opłaty drogowe – czy czekają nas problemy?

  W tym roku Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD) przejmuje nadzór nad systemem elektronicznych opłat drogowych viaToll. Pojawi się też nowy operator. Czym będzie skutkowało przejęcie systemu od dotychczasowego operatora, firmy Kapsch? Jakie problemy może to spowodować i jak powinny się przygotować do tego firmy posiadające w swoich flotach samochody objęte elektronicznym poborem opłat drogowych. Co z dotychczasowymi urządzeniami viaBox oraz kartami paliwowymi umożliwiającymi rozliczanie takich opłat.

 9. * Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji tematów i planu wykładów

Dlaczego Warto ?

Dlaczego Warto ?

„Interesuję się przyszłością, bo w niej spędzę resztę życia”

- Charles Kettering

Świat idzie stale do przodu, do przodu gna wręcz motoryzacja. Zmiany techniczne i technologiczne, nowe paliwa, nowe rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego, nowe modele firmowej mobilności, rozwiązania ekologiczne - te i wiele innych kierunków rozwoju branży sprawia, że często nie nadążamy za zmianami. Nowości dotyczą także sfery zarządzania, czy finansowania firmowych flot

To, co nowe we flotowych dziedzinach, zaprezentujemy podczas tegorocznego cyklu trzech konferencji targowo-networkingowych FLOTOWE TRENDY 2018. Ideą naszych spotkań jest stworzenie przestrzeni wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy uczestnikami. Mamy więc dla Ciebie solidną dawkę wiedzy i inspiracji. Zaproszeni przez EuroFlotę eksperci opowiedzą o flotowej przyszłości motoryzacji, o przyszłości we flotach, o najważniejszych branżowych trendach oraz o flotowej innowacyjności i kierunkach rozwoju flotowych produktów i usług. To tu również jest miejsce dla rozmów, dyskusji i wymiany doświadczeń. 

Konferencja targowo-networkingowa FLOTOWE TRENDY ma swoje trzy odrębne odsłony, poświęcone trzem ważnym flotowym obszarom tematycznym:

 • SAMOCHODY OSOBOWE

 • EKOMOBILNOŚĆ

 • SAMOCHODY UŻYTKOWE I DOSTAWCZE

Chcemy abyś w ten sposób otrzymał dostęp do poszerzonej wiedzy z wyselekcjonowanych obszarów tematycznych oraz miał okazję do sukcesywnego kontaktu z innymi uczestnikami tych spotkań. Dedykujemy je tym wszystkim, którzy poszukują nowych, lepszych rozwiązań tak w zarządzaniu flotą samochodową, jak i w zakresie wyboru oferowanych flotowych usług i produktów, a także inspiracji w budowaniu lub wprowadzaniu usprawnień w strukturze firmowej floty. FLOTOWE TRENDY są również dla tych z Was, którzy chcą realnie przewidywać kierunki rozwoju rynku flotowego, a także poszczególnych jego segmentów oraz skutecznie unikać np. prawno-podatkowych pułapek i zagrożeń

Uczestnictwo w cyklu konferencji  jest bezpłatne - ale - liczba bezpłatnych miejsc jest ograniczona, więc warto abyś pośpieszył się ze zgłoszeniem w nim swojego udziału.

Zapraszam

Paweł Baran

Redaktor naczelny magazynu EuroFlota

Andrzej Sint

(Skanska SA)

Uważam, że podjęty przez „EuroFlotę” temat ekomobilności jest bardzo ważny i przydatny dla rozwoju rynku flotowego. Poruszane tematy były bardzo interesujące, a przy tym praktyczne. Na przykład zagadnienie oszczędności i ekologii na podstawie doboru parku samochodowego oraz praktyczne porównanie przez prelegentów dobrych stron napędu elektrycznego, hybrydy i LPG.

Luba Kurek

(kierownik floty samochodowej w firmie Technonicol)

Pełna sala uczestników pokazuje, jak duże jest zapotrzebowanie na rynku flotowym na pogłębianie wiedzy w zakresie motoryzacji. Tego typu konferencje inspirują i pokazują to, co jeszcze nieznane, ale już za chwilę może stać się napędem kierunku flotowych decyzji. Cykl inspirujących wykładów na FLOTOWYCH TRENDACH przygotowali i przeprowadzili najlepsi w swoich dziedzinach eksperci i praktycy. Podczas konferencji poznałam nie tylko rozwiązania, które już jutro mogą bezpośrednio wpływać na moją flotę, ale również takie, które mogą wpłynąć na kondycję całej firmy. Otrzymałam szereg inspiracji, które pomogą mi lepiej przygotować się na zmiany zachodzące w branży flotowej.

Grzegorz Kołczyk

(LOJACK SA)

Bardzo cenię spotkania organizowane przez magazyn „EuroFlota”. Różnorodność tematów, możliwość rozmowy z ekspertami czy nawiązywanie nowych kontaktów znacznie ułatwiają „poruszanie się” w branży motoryzacyjnej. „Wisienką na torcie” jest profesjonalna organizacja, która zapewnia idealne warunki do poszerzania kompetencji.

Lokalizacja FLOTOWYCH TRENDÓW 2018

HOTEL SANGATE AIRPORT (dawniej GROMADA) │ ul. Komitetu Obrony Robotników 32 │02-148 Warszawa

 

Flotowe Trendy 2017

Partnerzy i Wystawcy 

ORGANIZATOR

www.euroflota.pl

Partnerzy i Wystawacy 

ORGANIZATOR

www.euroflota.pl