Konferencja
Konferencja

Program

Program

FLOTOWE TRENDY 2018 –
SAMOCHODY UŻYTKOWE i DOSTAWCZE

Termin: 20 czerwca 2018 r.

Lokalizacja: HOTEL SANGATE AIRPORT (dawniej GROMADA) │ ul. Komitetu Obrony Robotników 32 │02-148 Warszawa

FLOTOWE TRENDY 2018 –
SAMOCHODY UŻYTKOWE i DOSTAWCZE

20 czerwca br. zgłoś udział już teraz

  1. Blok I - 9:35-10:30

  2. DEBATA: Perspektywy rozwoju oraz alternatywne napędy we flocie towarowo-dostawczej

   Uczestnicy debaty:

   Władysław Wilkiel - z-ca redaktora naczelnego magazynu EuroFlota

   Michał Wekiera - dyrektor wykonawczy prawo, przemysł, technika w Polskim Związku Przemysłu Motoryzacyjnego

   Jacek Nowakowski - wiceprezes zarządu Polska Platforma LNG

   Robert Wojtiuk - ekspert Związku Polskiego Leasingu. Na co dzień kieruje działem kosztorysowania i konfiguracji pojazdów Fraikin Polska

   Maciej Wisławski - pilot rajdowy, ekspert rynku motoryzacyjnego (partner TEKOM Technologia) 

   Karol Kobyłecki -  product manager TEKOM Technologia

  3. Trendy w światowej i europejskiej motoryzacji w obszarze samochodów dostawczych/użytkowych oraz ich wpływ na ten rynek w naszym kraju. Elektryczne, LPG, CNG, ogniwa paliwowe. Czy auta dostawcze potrzebują wszystkich źródeł napędu?

  4. Blok II - 10:55 - 11:55

  5. Rynek wczoraj i dziś - perspektywy w finasowaniu floty użytkowej – zmiany, nowe propozycje

   Prelegent:
   Jakub Poręcki - dyrektor sprzedaży vendorsko-dealerskiej w BZ WBK Leasing

   ● Podsumowanie rynku pojazdów użytkowych w latach 2015-2018 z uwzględnieniem najważniejszych zmian i elementów charakterystycznych.

    ● Rok 2018 – w którym miejscu jesteśmy?

   ● Próba odpowiedzi na pytanie w którym kierunku zmierza rynek samochodów użytkowych i co nasz czeka w najbliższych latach.

  6. Trendy w procesach zarządzania flotą i wsparcia likwidacji szkód komunikacyjnych – aplikacje mobilne

   Prelegent:
   Maciej Wiak - doradca zarządu / menadżer projektu w Inter Profmax

   Czy czeka nas nieustająca rewolucja w rozwiązaniach telematycznych wspierających zarządzanie parkiem samochodowym, dedykowanych flotom samochodów dostawczych/użytkowych. Jakie obszary flotowej telematyki będą jutro newralgiczne we flotach dostawczych.

   ● Aplikacje mobilne – rozwój oprogramowania i funkcjonalności.

   ● Nowe zasady działania i obszary wykorzystania aplikacji:

   - Zastosowania w sytuacji wystąpienia szkód komunikacyjnych;

   - Zgłoszenie potrzeby serwisowej;

   - Rozwój funkcjonalności z perspektywy kierowcy, fleet managera, administratora; 

   - Możliwości wykorzystania aplikacji w innych procesach serwisowych.

   ● Perspektywa zmian i nowych możliwości.

  7. Karta paliwowo-serwisowa a bezpieczeństwo terminowych dostaw

   Prelegent:
   Mariusz Derdziak- kierownik sprzedaży w DKV EURO SERVICE Polska Sp. z o.o.
   (Spółka córka w Polsce)

   Obsługa kontraktów just-in-time to opłacalny, ale też obarczony zagrożeniem dużych kar finansowych biznes. Wystarczy niewielkie opóźnienie, awaria pojazdu w trasie czy problem na stacji paliw, aby naruszyć portfel i reputację dostawcy. O tym, jak minimalizować ryzyko w branży, gdzie najbardziej liczy się jakość, opowie ekspert w zakresie usług dla pojazdu w trasie. Posłuchaj wykładu o tym, jak zapewnić bezpieczeństwo dostaw dzięki serwisom powiązanym z kartami paliwowymi.

  8. Blok III - 12:20 - 13:20

  9. Efektywność ubezpieczeniowa i assistance we flotach towarowo-dostawczych

   Prelegent:
   Piotr Bryński - dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Komunikacyjnych Klienta Kluczowego w Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group

   Ubezpieczenia pojazdów w różnym zakresie dotyczą wszystkich przedsiębiorstw. We flotach dostawczych stanowią jednak bardzo istotny składnik kosztów działalności, który wpływa bezpośrednio na wynik finansowy całej firmy. Wybór właściwego ubezpieczenia w tym assistance, adekwatność sum ubezpieczenia do potencjalnego ryzyka i wartości ubezpieczanego mienia, system wypłaty odszkodowań oraz udziały własne w ryzyku w stosunku do charakteru dotychczasowej szkodowości.
   Podział samochodów użytkowych (ładowności do 750 kg, do 2t i mikrobusy).
   Ubezpieczenia przeznaczone dla samochodów użytkowych (ubezpieczenia podstawowe, ubezpieczenia dodatkowe).
   Składka w ubezpieczeniu obowiązkowym OC komunikacyjnym i dobrowolnym AC (elementy wpływające na wysokość składki, składka OC komunikacyjnego i AC dla samochodów użytkowych, trendy w odniesieniu do składki OC i AC).
   Składka w ubezpieczeniu dobrowolnym Assistance oraz w ubezpieczeniu GAP (GAP fakturowy, od czego zależy wysokość składki, składka GAP dla pojazdów użytkowych)
   Analiza kosztów ubezpieczenia pojazdu użytkowego (o ładowności do 750 kg oraz do 2t).
   Jak będzie się zmieniała składka dla samochodów użytkowych do końca 2018 i 2019 roku - czynniki mające wpływ na trend w odniesieniu do ceny

  10. Trendy w podatkach i prawie

   Prelegent:
   Marta Szafarowska -doradca podatkowy, partner w GEKKO Taxens Doradztwo Podatkowe

   Prelegent:
   Agnieszka Bieńkowska - doradca podatkowy, partner w GEKKO Taxens Doradztwo Podatkowe

   ● Zmiany zasad rachunkowości a leasing i najem pojazdów użytkowych – konfiguracje i perspektywa podatkowa.

   - Obecny zakres kosztów finansowania dłużnego niezaliczanych do kosztów podatkowych – czy każdy leasing kreuje takie koszty?

   - Szerokie podejście organów podatkowych do nowych przepisów – czy jest zasadne?

   - Wprowadzenie nowego MSSF 16 – czy wpłynie na koszty finansowania floty i kwalifikację podatkową tych kosztów?

   ● Zarządzanie podatkowe flotą samochodów dostawczych – wybrane aspekty.

   - Zarządzanie ryzykiem w obszarze stosowania kart paliwowych.

   - Warunki transakcji świadczące o uczestniczeniu firmy pośredniczącej w dostawie paliw jako uprawniające do odliczenia VAT.

   - Pytanie skierowane przez NSA do Trybunału Sprawiedliwości UE o kwalifikację transakcji dla celów VAT – jak ograniczyć ryzyko potencjalnie niekorzystnego podejścia Trybunału.

* Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji tematów i planu wykładów

Program

Program

FLOTOWE TRENDY 2018 -
EKOMOBILNOŚĆ

Termin: KONFERENCJA ZREALIZOWANA - zapraszamy na odsłonę czerwcową (SAMOCHODY UŻYTKOWE I DOSTAWCZE) - szczegóły powyżej, w "sekcji niebieskiej"

Lokalizacja: HOTEL SANGATE AIRPORT (dawniej GROMADA) │ ul. Komitetu Obrony Robotników 32 │02-148 Warszawa

 

 

 

FLOTOWE TRENDY 2018 -
EKOMOBILNOŚĆ

Termin: 9 maja 2018 r.

Lokalizacja: HOTEL SANGATE AIRPORT (dawniej GROMADA) │ ul. Komitetu Obrony Robotników 32 │02-148 Warszawa

 

 

  1. Paliwa alternatywne – teraźniejszość, przyszłość, perspektywy

   Prelegent:
   Maciej Mazur - prezes zarządu oraz założyciel Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych

   Przepisy nakazują producentom w ustalonym czasie wytwarzać określony procent aut zasilanych paliwami alternatywnymi. Jak do tej pory największym powodzeniem cieszą się auta hybrydowe. Trwają też intensywne prace nad rozwojem pojazdów elektrycznych. Wielu producentów nastawia się na wytwarzanie aut zasilanych gazem propan-butan (LPG) czy ziemnym (CNG) - wiele firma stawia na paliwo wodorowe. Co w tym wyścigu zwycięży? Międzynarodowe przepisy zmuszają producentów do wytwarzania pojazdów zasilanych alternatywnymi paliwami, takimi jak np. elektryczność, gaz, ogniwa paliwowe czy stosowanie silników hybrydowych. W oczywisty sposób powinno to mieć wpływ na rynek. Nie do końca jednak wiadomo, jaki on będzie.

  2. Finansowanie samochodów ekologicznych – szanse i wyzwania

   Prelegent:
   Jakub Poręcki - dyrektor sprzedaży vendorsko-dealerskiej w BZ WBK Leasing

   Jak sfinansować ekoflotę? O ile to pytanie jest w zasadzie retoryczne przy samochodach z napędem hybrydowy, LPG, CNG to w przypadku aut elektrycznych (EV) wydaje się być całkowicie na miejscu. Jeszcze w roku ubiegłym oferta rynkowa w zakresie finansowania floty samochodów EV, przypominała pustynię. Dzisiaj pojawiają się na niej pierwsze „oazy”, które być może zwiastują głębsze zmiany na lepsze. W którą stronę będzie podążała oferta finasowania samochodów elektrycznych w wymiarze flotowym.

   W swoim wystąpieniu, Jakub Poręcki poruszy ważny temat finansowania pojazdów wyposażonych w alternatywne napędy, w kontekście wyzwań, z którymi w najbliższym czasie przyjdzie nam się zmierzyć. W momencie, w którym świat kieruje się ku napędowi elektrycznemu należy zadać sobie pytanie jakie konsekwencje niesie to ze sobą - np. w kontekście rozwoju technologii przesyłania energii, czy ilość miejsc ładowania samochodów o napędzie elektrycznym. Prelegent odniesie się również do problematyki szacowania wartości rezydualnej takich pojazdów.

    

  3. Polska i Świat - kluczowe trendy na rynku motoryzacyjnym w obszarze mobilności

   Prelegenci:
   Przemysław Szywacz - dyrektor w Departamencie Podatkowym KPMG w Polsce, doradca podatkowy

   Michał Mrozik - doradca podatkowy, aplikant radcowski i menadżer w departamencie podatkowym KPMG

   ● Ustawa o elektromobilnosci - czy preferencje podatkowe skłonią firmy do zwiększonych zakupów samochodów elektrycznych?

   ● Pojazdy elektryczne – czy elektromobilność oznacza koniec pojazdów z tradycyjnymi napędami?

   ● Handel przyszłości – jak zmiana podejścia do posiadania samochodów wpłynie na rynek motoryzacyjny?

   ● Transformacja cyfrowa – jaką rolę w branży motoryzacyjnej będą odgrywać rozwiązania informatyczne?

  4. Tworzymy ekoflotę

   Prelegent:
   Iwona Bartosik - Head of Fleet Sales at Nissan Sales Central&Eastern Europe

   Dowiemy się, jakie korzyści wynikają z posiadania ekofloty, w jaki sposób należy ją budować i na jakich zasadach działa oraz na jakie pułapki uważać. Dobór odpowiedniego rodzaju napędu do samochodów flotowych. Ekonomiczne i technologiczne argumenty wskazujące kierunki decyzji. Elektryczny ekosystem Nissan-a. Doświadczenia i przykłady rozwiązań wykorzystywanych przez markę Nissan.

  5. Trendy na rynku pojazdów LPG, CNG i LNG

   Prelegent:
   Bartosz Czubała - dyrektor handlowy w PRINS AUTOGAZ Sp. z o.o.

   ● Gaz jako paliwo alternatywne.

   ● Różnice pomiędzy LPG a CNG/LNG.

   ● Rodzaje instalacji LPG i różnice pomiędzy różnymi generacjami.

   ● LPG i możliwe oszczędności.

   ● Dostępność infrastruktury dla gazu i prądu.

   ● Ograniczenia w korzystaniu z samochodów napędzanych gazem lub prądem.

   ● Porównanie kosztów zakupu samochodów elektrycznych oraz innych źródeł napędu.

   ● Prawdziwa emisja zanieczyszczeń w zależności od sposobu jej obliczania. Wpływ rodzaju napędu na środowisko.

  6. TeleMITYka – czyli mity telematyki

   Prelegent:
   Zachariasz Brusiło - Head of B2B Sales w Telematics Technologies

   Telematyka to słowo w ostatnich latach odmieniane przez branżę flotową przez wszystkie przypadki. Niestety wraz ze wzrostem popularności telematyki na jej temat narosło wiele mitów:

   ● Hardware jest najważniejszy

   ● Telematykę można robić bez map cyfrowych

   ● Styl jazdy? Bułka z masłem

   ● Telematyka – każdy ma to samo

   ● To samo mam na AliExpress

   ● Serwis flotowca? To musi być kombajn!

  7. Trendy na rynku pojazdów hybrydowych

   Prelegent:
   Robert Mularczyk - PR Senior Manager Toyota Motor Poland; PR Senior Manager Toyota Central Europe

   Kolejne firmy w Polsce decydują się na zakup hybrydowych samochodów do swoich flot. Moda przekształciła się w stały trend. Prelegent podda analizie trendy w motoryzacji w kontekście wyzwań elektromobilności - rynek flot.

    

   ● Wpływ ustawy o elektromobilności na kształtowanie struktury parków flotowych w najbliższej przyszłość.

   ● Rola hybryd w obecnej rzeczywistości jako rozwiązania przejściowego w drodze do zero-emisyjności.

  8. DEBATA: Elektromobilność – rzeczywistość czy tylko perspektywa dla polskich flot?

   Uczestnicy debaty:

   Władysław Wilkiel - z-ca redaktora naczelnego magazynu EuroFlota

   Jakub Faryś - prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego

   Maciej Mazur - prezes zarządu oraz założyciel Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych

   Mirosław Michna - Partner w dziale Doradztwa Podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej KPMG w Polsce

   Andrzej Sugajski - dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu

   Krzysztof Kowalski - niezależny ekspert z dziedziny elektromobilności 

    

   Rządowe plany budowania w Polsce milionów samochodów elektrycznych – projekt ambitny ale czy realny? Bez względu jednak na to czy zostanie zrealizowany, w sprzedaży znajdować się będzie coraz więcej pojazdów zasilanych energią alternatywną. Dostępność samochodów elektrycznych, infrastruktura i dostępność punktów ładowania, kryteria determinujące zakup do flot (ekonomia jazdy, infrastruktura ładowania, ceny). Czy firmy wykorzystujące floty, widzą potencjał w obszarze elektromobilności? Nowe regulacje. Strefy czystego transportu. Problemy, bariery i rozwiązania. Na jakim etapie są prace polskiego rządu mające na celu ożywić sprzedaż pojazdów ekologicznych.

 • * Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji tematów i planu wykładów

FLOTOWE TRENDY 2018 -
SAMOCHODY OSOBOWE

Termin: KONFERENCJA ZREALIZOWANA - zapraszamy na odsłonę czerwcową (SAMOCHODY UŻYTKOWE I DOSTAWCZE) - szczegóły powyżej, w "sekcji niebieskiej"

 

 

 

FLOTOWE TRENDY 2018 -
SAMOCHODY OSOBOWE

już 27 marca br. - nie czekaj, zgłoś udział już teraz

 1. Rejestracja. Kawa powitalna

 2. Otwarcie konferencji

 3. Branża motoryzacyjna i branża flotowa - jaka jest dziś i jak wyglądają perspektywy i kierunki rozwoju?

  Prelegent:
  Jakub Faryś - prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego

  Trendy w światowej i europejskiej motoryzacji oraz ich wpływ na ten rynek w naszym kraju. Jakub Faryś, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego podsumuje rok 2017 w branży motoryzacyjnej oraz przedstawi prognozy dla roku bieżącego. Na podstawie analiz prowadzonych przez PZPM, zobrazuje aktualny stan rynku motoryzacyjnego oraz omówi znaczenie branży dla gospodarki w Polsce i Unii Europejskiej. Wskaże na kluczową rolę firm w odnawianiu parku pojazdów w naszym kraju. W swojej prezentacji zwróci również uwagę na najważniejsze trendy w motoryzacji - zwłaszcza rosnące zainteresowanie napędami alternatywnymi - oraz przedstawi wizję nowego podejścia do mobilności i motoryzacji przyszłości. Zostane wskazane również tendencje w zakupach samochodów do flot. Najistotniejsze problemy legislacyjne oraz ramy prawno-regulacyjne. Flotowe wyzwania na przyszłość.

 4. Ubezpieczenia – co w bliższej i dalszej przyszłości może realnie wpłynąć na obniżenie wysokości składek

  Prelegent:
  Piotr Bryński - dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Komunikacyjnych Klienta Kluczowego w Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group

  ● Jak długo składka ubezpieczeniowa w odniesieniu do flot będzie ustalana na podstawie historii szkodowośći?
  ● Jak duży wpływ na wysokość składki w przyszłości może mieć telematyka?
  ● Jak długo przyjdzie nam poczekać na szeroki zakres zastosowania rozwiązań telematycznych?
  ● W jaki sposób na wysokość składki ubezpieczeniowej może wpłynąć zmiana prawa?
  ● Czy mogą mieć wpływ na obniżenie składki zorganizowane sieci naprawy pojazdów (np. sieci oferowane przez ubezpieczycieli) i w jakim zakresie?
  ● Co towarzystwa ubezpieczeniowe będą uwzględniać przy ustalaniu stawek składek w niedalekiej przyszłości?
  ● Czy i kiedy doczekamy się na naszym rynku, z powodzeniem funkcjonujących systemów wiążących wysokość składek ze stylem i bezpieczną jazdą kierowców flotowych (PayHowYouDrive)?
  ● Czym rynek ubezpieczeniowy może nas zaskoczyć i jakie wyzwania stawiają przed nim nowe usługi, takie jak np. carsharing?

 5. Finasowanie, mobilność i obecne trendy na rynku flotowym z punktu widzenia firmy leasingowej

  Prelegent:
  Bartłomiej Siuchniński - kierownik Działu Sprzedaży Flotowej w Departamencie Finansowania i Zarządzania Flotą w Volkswagen Leasing

  Jeszcze dwadzieścia lat temu królem w finasowaniu samochodów firmowych był kredyt, potem szybko palmę pierwszeństwa przejął leasing, teraz dorównał mu wynajem długoterminowy. Rynek nie śpi i już teraz przygotowuje dla flot nowe rozwiązania umożliwiające pozyskanie samochodów do firmy na nowych warunkach.
  Podczas wykładu powiemy o finansowaniu floty w kontekście nowych trendów i kierunków zmian. Opowiemy o wpływie digitalizacji na postrzeganie samochodu i mobilności. Wskażemy strategiczne kierunki rozwoju rynku flotowego oraz korzyści, które możemy osiągnąć dzięki wprowadzeniu telematyki do flot.

 6. Kiedyś auta służbowe, obecnie mobilność – telematyka i inne przyczyny zmian flotowej rzeczywistości

  Prelegent:
  Michał Stobiecki - dyrektor Działu Sprzedaży i Obsługi Klienta w iTaxi, General Director, Customer Embassy

  Gdy do gry wkraczają telematyka i nowe technologie informatyczne, z rzeczy dotąd abstrakcyjnych powstają bardzo praktyczne rozwiązania w zakresie nowych produktów i usług wykorzystywanych przez firmy.
  ● Jak na przestrzeni ostatnich lat zmieniło się patrzenie na sposób przemieszczania się pracowników w Firmach?
  ● Jak od zakupu aut na własność firmy przeszły do wykorzystania narzędzi finansowych, najmów a w końcu usług taxi?
  ● Jakie są plusy i minusy każdego z rozwiązań?
  ● Jak zmienia się rynek taksówkarski, jak dostosowuje się do potrzeb Klientów instytucjonalnych.
  ● Czy nowe usługi transportowe oparte o nowe technologie są wstanie realnie zredukować firmowe floty, a może w skrajnych przypadkach zupełnie je zlikwidować?

 7. Podatkowe aspekty użytkowania samochodów osobowych – szanse i zagrożenia w 2018 roku

  Prelegenci:
  Przemysław Szywacz - doradca podatkowy i dyrektor w Departamencie Podatkowym KPMG
  oraz
  Jarosław Nożewski - doradca podatkowy i menadżer w Departamencie Podatkowym KPMG

  Każdy rok przynosi zmiany w systemie podatkowym. Dotyczy to również roku bieżącego. Prezentujemy najnowsze rozwiązania w tej dziedzinie. Kluczowe przepisy oraz orzecznictwo na rok 2018. Prawo do odliczenia VAT od wydatków samochodowych – zmiany i najnowsze trendy orzecznicze.
  ● Odliczenie 100% VAT od wydatków samochodowych – czy jest jeszcze na to szansa?
  ● Udostępnienie samochodów służbowych do celów prywatnych – gdzie są granice opodatkowania i kontroli przez służby skarbowe?
  ● Opodatkowanie akcyzą zakupu samochodów – czy doczekamy się zmian?
  ● Nowe preferencje podatkowe dla samochodów elektrycznych – czy skłonią firmy do zwiększonych zakupów samochodów elektrycznych?

 8. Od administratora floty do Mobility Managera

  Prelegenci:
  dr Magda Drzewiecka-Sarosiek - doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, właścicielka firmy MotoKariera
  oraz
  Krzysztof Sosnowski - partner w Total Fleet Solutions

  Nowe czasy, nowe technologie i nowe wyzwania. Rewolucja, której jesteśmy świadkami musi wpłynąć również na status Fleet Manager-a. Czy perspektywą zawodową jest Mobility Manager? Jakie kompetencje musi posiadać i jaką drogę trzeba będzie pokonać aby zostać Mobility Managerem. Zmiany w branży motoryzacyjnej stawiają przed menedżerami floty nowe zadania. Trendy na rynku zatrudnienia. W jakim kierunku warto rozwijać swoje kompetencje zawodowe. Kogo dzisiaj szukają pracodawcy i jakie kompetencje będą potrzebne na rynku jutro? Analiza aktualnych ofert pracy dla zarządzających flotami.
  ● Krótka historia stanowiska zarządzającego flotą - jakie kompetencje były wymagane?
  ● Zawód zarządzającego flotą dzisiaj - czego w kandydatach szukają pracodawcy?
  ● Jak zwiększyć swoją atrakcyjność na obecnym rynku pracy?
  ● Osoby zarządzające flotą w przeszłości, a Fleet Manager dziś - jego rola, miejsce w firmie i kompetencje
  ● Przyszłość zaczyna się dziś - co nas czeka w najbliższym czasie?
  ● Mobility Manager - nowy zawód i nowe zadania.

 9. Serwis a likwidacja szkód komunikacyjnych – najnowsze trendy

  Prelegent:
  Małgorzata Mulak - dyrektor zarządzający sieci blacharsko-lakierniczej Compet Polska

  Rozwój oferty rynkowej. Żyjemy w czasach telemetrii, obróbki danych. Rozwój w tych dziedzinach spowoduje, że zmienią się klasyczne formy zarządzania serwisem, szkodami czy polityką ubezpieczeniową. Zmianie ulegną m.in. modele serwisowe stosowane w obsłudze aut flotowych przez sieci niezależne.
  ● Centralizacja i optymalizacja
  ● Wybór serwisu
  ● Efektywna likwidacją szkód
  ● Zarządzanie szkodowością, a optymalizacja czasu i średniej wartości naprawy
  ● Zalety centralizacji procesu

 10. Karty paliwowe i paliwa 2018

  Prelegent:
  Mariusz Derdziak- kierownik sprzedaży w DKV EURO SERVICE Polska Sp. z o.o.
  (Spółka córka w Polsce)

  Jakie są prognozy dotyczące cen paliw w roku 2018. Jakie tendencje i trendy obserwowane są w zakresie oferty firm paliwowych skierowanej do flot.

 11. DEBATA:
  Nowoczesne i praktyczne formy wspomagania firmowej floty – możliwości i perspektywy

   

  Uczestnicy debaty:
  Władysław Wilkiel
  - z-ca redaktora naczelnego magazynu EuroFlota
  dr Maciej Chmieliński
  - menedżer odpowiedzialny za rozwój elektromobilności w Innogy Polska
  Andrzej Sugajski
  - dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu
  Maciej Słysz
  - członek zarządu Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych
  Zachariasz Brusiło
  - Sales Manager w Telematics Technologies

  Rozwój technologii to nowe możliwości w zakresie usług wspomagających flotę. Branża flotowa staje w obliczu poważnych zmian, konkurencją dla dotychczasowych form działania staje się np. carsharing - czy firmy będą w ten sposób zabezpieczały swoje potrzeby flotowe? A może skorzystają z własnego carsharing-u, opartego o samochody pulowe. Coraz częściej wykorzystywany jest najem średnio i krótkoterminowy - czy potencjał tych usług nadal będzie rósł.

 12. Podsumowanie konferencji. Rozstrzygnięcie konkursów upominkowych.

* Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji tematów i planu wykładów

 

 

Dlaczego Warto ?
Dlaczego Warto ?

„Interesuję się przyszłością, bo w niej spędzę resztę życia”

- Charles Kettering

Świat idzie stale do przodu, do przodu gna wręcz motoryzacja. Zmiany techniczne i technologiczne, nowe paliwa, nowe rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego, nowe modele firmowej mobilności, rozwiązania ekologiczne - te i wiele innych kierunków rozwoju branży sprawia, że często nie nadążamy za zmianami. Nowości dotyczą także sfery zarządzania, czy finansowania firmowych flot

To, co nowe we flotowych dziedzinach, zaprezentujemy podczas tegorocznego cyklu trzech konferencji targowo-networkingowych FLOTOWE TRENDY 2018. Ideą naszych spotkań jest stworzenie przestrzeni wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy uczestnikami. Mamy więc dla Ciebie solidną dawkę wiedzy i inspiracji. Zaproszeni przez EuroFlotę eksperci opowiedzą o flotowej przyszłości motoryzacji, o przyszłości we flotach, o najważniejszych branżowych trendach oraz o flotowej innowacyjności i kierunkach rozwoju flotowych produktów i usług. To tu również jest miejsce dla rozmów, dyskusji i wymiany doświadczeń. 

Konferencja targowo-networkingowa FLOTOWE TRENDY ma swoje trzy odrębne odsłony, poświęcone trzem ważnym flotowym obszarom tematycznym:

 • SAMOCHODY OSOBOWE

 • EKOMOBILNOŚĆ

 • SAMOCHODY UŻYTKOWE I DOSTAWCZE

Chcemy abyś w ten sposób otrzymał dostęp do poszerzonej wiedzy z wyselekcjonowanych obszarów tematycznych oraz miał okazję do sukcesywnego kontaktu z innymi uczestnikami tych spotkań. Dedykujemy je tym wszystkim, którzy poszukują nowych, lepszych rozwiązań tak w zarządzaniu flotą samochodową, jak i w zakresie wyboru oferowanych flotowych usług i produktów, a także inspiracji w budowaniu lub wprowadzaniu usprawnień w strukturze firmowej floty. FLOTOWE TRENDY są również dla tych z Was, którzy chcą realnie przewidywać kierunki rozwoju rynku flotowego, a także poszczególnych jego segmentów oraz skutecznie unikać np. prawno-podatkowych pułapek i zagrożeń

Uczestnictwo w cyklu konferencji  jest bezpłatne - ale - liczba bezpłatnych miejsc jest ograniczona, więc warto abyś pośpieszył się ze zgłoszeniem w nim swojego udziału.

Zapraszam

 

Paweł Baran

Redaktor naczelny magazynu EuroFlota

Andrzej Sint

(Skanska SA)

Uważam, że podjęty przez „EuroFlotę” temat ekomobilności jest bardzo ważny i przydatny dla rozwoju rynku flotowego. Poruszane tematy były bardzo interesujące, a przy tym praktyczne. Na przykład zagadnienie oszczędności i ekologii na podstawie doboru parku samochodowego oraz praktyczne porównanie przez prelegentów dobrych stron napędu elektrycznego, hybrydy i LPG.

Luba Kurek

(kierownik floty samochodowej w firmie Technonicol)

Pełna sala uczestników pokazuje, jak duże jest zapotrzebowanie na rynku flotowym na pogłębianie wiedzy w zakresie motoryzacji. Tego typu konferencje inspirują i pokazują to, co jeszcze nieznane, ale już za chwilę może stać się napędem kierunku flotowych decyzji. Cykl inspirujących wykładów na FLOTOWYCH TRENDACH przygotowali i przeprowadzili najlepsi w swoich dziedzinach eksperci i praktycy. Podczas konferencji poznałam nie tylko rozwiązania, które już jutro mogą bezpośrednio wpływać na moją flotę, ale również takie, które mogą wpłynąć na kondycję całej firmy. Otrzymałam szereg inspiracji, które pomogą mi lepiej przygotować się na zmiany zachodzące w branży flotowej.

Grzegorz Kołczyk

(LOJACK SA)

Bardzo cenię spotkania organizowane przez magazyn „EuroFlota”. Różnorodność tematów, możliwość rozmowy z ekspertami czy nawiązywanie nowych kontaktów znacznie ułatwiają „poruszanie się” w branży motoryzacyjnej. „Wisienką na torcie” jest profesjonalna organizacja, która zapewnia idealne warunki do poszerzania kompetencji.

Lokalizacja FLOTOWYCH TRENDÓW 2018

HOTEL SANGATE AIRPORT (dawniej GROMADA) │ ul. Komitetu Obrony Robotników 32 │02-148 Warszawa

 

Flotowe Trendy 2017

Partnerzy i Wystawcy 

ORGANIZATOR

www.euroflota.pl

Partnerzy i Wystawacy 

ORGANIZATOR

www.euroflota.pl