Prelegenci

Prelegenci

Sławomir Wontrucki
prezes LeasePlan Polska oraz prezes Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów

Absolwent SGH. W trakcie rozwoju zawodowego przeszedł szkolenia prowadzone przez wykładowców z INSEAD i Uniwersytetu w Genewie. Od Geerta Hofstede uczył się zarządzania wielokulturowymi organizacjami. Wdrażał systemy jakości: TQM, ISO, GMP i ERP Movex. W latach 1983 – 2004 zdobywał doświadczenie zawodowe w różnych branżach i firmach; od socjalistycznego Metalexportu po międzynarodowe koncerny takie jak Marriott czy Nutreco. Od 2005 r. pełni funkcję Prezesa LeasePlan Polska, konsekwentnie budując pozycję lidera rynku wynajmu długoterminowego samochodów osobowych.

W 2009/2010 przez okres 6 miesięcy pełnił rolę coacha rozwoju zawodowego prezesa zarządu LeasePlan w Emiratach Arabskich, a w okresie 2010 i 2011 pełnił obowiązki prezesa zarządu spółki LeasePlan w Czechach. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi na rzecz zrównoważonego rozwoju. Od 2016 roku pełni funkcję Prezesa Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów

Program

Program

FLOTOWE TRENDY 2019

SAMOCHODY OSOBOWE, EKOMOBILNOŚĆ, SAMOCHODY UŻYTKOWE i DOSTAWCZE

Termin: 10 kwietnia 2019 r.

Lokalizacja: SANGATE HOTEL AIRPORT (dawniej GROMADA) │ ul. 17 Stycznia 32 │02-148 Warszawa

 

 

FLOTOWE TRENDY 2018 –
SAMOCHODY UŻYTKOWE i DOSTAWCZE

20 czerwca br. zgłoś udział już teraz

  1. Blok I

  2. Mobilność, telematyka i inne przyczyny zmian flotowej rzeczywistości

  3. DEBATA: Elektromobilność – teraźniejszość i perspektywa w polskich flotach?

   Uczestnicy debaty:

   Władysław Wilkiel - z-ca redaktora naczelnego magazynu EuroFlota

   Michał Wekiera - dyrektor wykonawczy prawo, przemysł, technika w Polskim Związku Przemysłu Motoryzacyjnego

   Jacek Nowakowski - wiceprezes zarządu Polska Platforma LNG

   Robert Wojtiuk - ekspert Związku Polskiego Leasingu. Na co dzień kieruje działem kosztorysowania i konfiguracji pojazdów Fraikin Polska

   Maciej Wisławski - pilot rajdowy, ekspert rynku motoryzacyjnego (partner TEKOM Technologia) 

   Karol Kobyłecki -  product manager TEKOM Technologia

  4. Trendy w światowej i europejskiej motoryzacji w obszarze samochodów dostawczych/użytkowych oraz ich wpływ na ten rynek w naszym kraju. Elektryczne, LPG, CNG, ogniwa paliwowe. Czy auta dostawcze potrzebują wszystkich źródeł napędu?

  5. Blok II - 10:55 - 11:55

  6. Rynek wczoraj i dziś - perspektywy w finasowaniu floty użytkowej – zmiany, nowe propozycje

   Prelegent:
   Jakub Poręcki - dyrektor sprzedaży vendorsko-dealerskiej w BZ WBK Leasing

   ● Podsumowanie rynku pojazdów użytkowych w latach 2015-2018 z uwzględnieniem najważniejszych zmian i elementów charakterystycznych.

   ● Rok 2018 – w którym miejscu jesteśmy?

   ● Próba odpowiedzi na pytanie w którym kierunku zmierza rynek samochodów użytkowych i co nasz czeka w najbliższych latach.

  7. Trendy w procesach zarządzania flotą i wsparcia likwidacji szkód komunikacyjnych – aplikacje mobilne

   Prelegent:
   Maciej Wiak - doradca zarządu / menadżer projektu w Inter Profmax

   Czy czeka nas nieustająca rewolucja w rozwiązaniach telematycznych wspierających zarządzanie parkiem samochodowym, dedykowanych flotom samochodów dostawczych/użytkowych. Jakie obszary flotowej telematyki będą jutro newralgiczne we flotach dostawczych.

   ● Aplikacje mobilne – rozwój oprogramowania i funkcjonalności.

   ● Nowe zasady działania i obszary wykorzystania aplikacji:

   - Zastosowania w sytuacji wystąpienia szkód komunikacyjnych;

   - Zgłoszenie potrzeby serwisowej;

   - Rozwój funkcjonalności z perspektywy kierowcy, fleet managera, administratora;

   - Możliwości wykorzystania aplikacji w innych procesach serwisowych.

   ● Perspektywa zmian i nowych możliwości.

  8. Karta paliwowo-serwisowa a bezpieczeństwo terminowych dostaw

   Prelegent:
   Mariusz Derdziak- kierownik sprzedaży w DKV EURO SERVICE Polska Sp. z o.o.
   (Spółka córka w Polsce)

   Obsługa kontraktów just-in-time to opłacalny, ale też obarczony zagrożeniem dużych kar finansowych biznes. Wystarczy niewielkie opóźnienie, awaria pojazdu w trasie czy problem na stacji paliw, aby naruszyć portfel i reputację dostawcy. O tym, jak minimalizować ryzyko w branży, gdzie najbardziej liczy się jakość, opowie ekspert w zakresie usług dla pojazdu w trasie. Posłuchaj wykładu o tym, jak zapewnić bezpieczeństwo dostaw dzięki serwisom powiązanym z kartami paliwowymi.

  9. Blok III - 12:20 - 13:20

  10. Efektywność ubezpieczeniowa i assistance we flotach towarowo-dostawczych

   Prelegent:
   Piotr Bryński - dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Komunikacyjnych Klienta Kluczowego w Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group

   Ubezpieczenia pojazdów w różnym zakresie dotyczą wszystkich przedsiębiorstw. We flotach dostawczych stanowią jednak bardzo istotny składnik kosztów działalności, który wpływa bezpośrednio na wynik finansowy całej firmy. Wybór właściwego ubezpieczenia w tym assistance, adekwatność sum ubezpieczenia do potencjalnego ryzyka i wartości ubezpieczanego mienia, system wypłaty odszkodowań oraz udziały własne w ryzyku w stosunku do charakteru dotychczasowej szkodowości.
   Podział samochodów użytkowych (ładowności do 750 kg, do 2t i mikrobusy).
   Ubezpieczenia przeznaczone dla samochodów użytkowych (ubezpieczenia podstawowe, ubezpieczenia dodatkowe).
   Składka w ubezpieczeniu obowiązkowym OC komunikacyjnym i dobrowolnym AC (elementy wpływające na wysokość składki, składka OC komunikacyjnego i AC dla samochodów użytkowych, trendy w odniesieniu do składki OC i AC).
   Składka w ubezpieczeniu dobrowolnym Assistance oraz w ubezpieczeniu GAP (GAP fakturowy, od czego zależy wysokość składki, składka GAP dla pojazdów użytkowych)
   Analiza kosztów ubezpieczenia pojazdu użytkowego (o ładowności do 750 kg oraz do 2t).
   Jak będzie się zmieniała składka dla samochodów użytkowych do końca 2018 i 2019 roku - czynniki mające wpływ na trend w odniesieniu do ceny

  11. Trendy w podatkach i prawie

   Prelegent:
   Marta Szafarowska -doradca podatkowy, partner w GEKKO Taxens Doradztwo Podatkowe

   Prelegent:
   Agnieszka Bieńkowska - doradca podatkowy, partner w GEKKO Taxens Doradztwo Podatkowe

   ● Zmiany zasad rachunkowości a leasing i najem pojazdów użytkowych – konfiguracje i perspektywa podatkowa.

   - Obecny zakres kosztów finansowania dłużnego niezaliczanych do kosztów podatkowych – czy każdy leasing kreuje takie koszty?

   - Szerokie podejście organów podatkowych do nowych przepisów – czy jest zasadne?

   - Wprowadzenie nowego MSSF 16 – czy wpłynie na koszty finansowania floty i kwalifikację podatkową tych kosztów?

   ● Zarządzanie podatkowe flotą samochodów dostawczych – wybrane aspekty.

   - Zarządzanie ryzykiem w obszarze stosowania kart paliwowych.

   - Warunki transakcji świadczące o uczestniczeniu firmy pośredniczącej w dostawie paliw jako uprawniające do odliczenia VAT.

   - Pytanie skierowane przez NSA do Trybunału Sprawiedliwości UE o kwalifikację transakcji dla celów VAT – jak ograniczyć ryzyko potencjalnie niekorzystnego podejścia Trybunału.

* Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji tematów i planu wykładów

Konferencja FLOTOWE TRENDY, poświęcona jest trzem ważnym flotowym obszarom tematycznym:

 • SAMOCHODY OSOBOWE
 • EKOMOBILNOŚĆ
 • SAMOCHODY UŻYTKOWE I DOSTAWCZE
Flotowe Trendy - Samochody Osobowe, 22 Marca 2017
Flotowe Trendy - Ekomobilność 10 Maja 2017