Regulamin

Regulamin

WARUNKI UCZESTNICTWA :

1. Otrzymanie przez Organizatora zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy PTL Media Sp. z o.o. a Zgłaszającym udział w konferencji.

2. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest kompletne wypełnienie i przesłanie Organizatorowi – PTL Media Sp. z o.o., niniejszego zgłoszenia uczestnictwa oraz otrzymanie potwierdzenia wpisania na listę uczestników.

3. Organizator ma prawo odmówić, bez podawania przyczyny, wpisania zgłoszonych osób na listę uczestników konferencji.

4. Potwierdzenie wpisania na listę uczestników konferencji nie jest generowane automatycznie. Zgłaszający otrzyma je na podany w zgłoszeniu adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od dostarczenia organizatorowi zgłoszenia.

5.1. Udział w konferencji jest bezpłatny:

– w przypadku zgłoszenia się do dnia określonego przez Organizatora – w przypadku konferencji Flotowe Trendy 2019 ostatnim dniem przyjmowania bezpłatnych zgłoszeń jest 15 marca 2019 r. – po tym terminie udział w konferencji może zostać zmieniony na odpłatny w wysokości 199 zł (netto) za uczestnika konferencji.

– dla osób uczestniczących w procesach decyzyjnych, zakupowych, zarządczych oraz sprzedażowych w obszarze flot samochodowych, z następującym ograniczeniem: – w przypadku przedstawicieli firm będących dostawcami produktów/usług flotowych, z bezpłatnego udziału mogą skorzystać maksymalnie 2 osoby z danej firmy, udział trzeciej i kolejnych osób jest płatny w cenie 199 zł (netto) od osoby; (jeśli zgłoszenie przekroczy limit bezpłatnych wejściówek, przed przyjęciem zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia chęci skorzystania z udziału płatnego). Więcej informacji pod numerem telefonu: 22 615 89 3022 615 89 30 lub: szkolenia@euroflota.pl ;

5.2. Bezkosztowa rezygnacja z udziału w konferencji jest możliwa poprzez złożenie pisemnej rezygnacji z udziału, przesłanej e-mailem na adres rezygnacja@euroflota.pl, nie później niż na 14 dni przed terminem konferencji, w której uczestnik nie może wziąć udziału. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż określony powyżej lub w przypadku nieprzesłania rezygnacji i nieobecności na konferencji, osoba zgłaszająca udział w konferencji zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Organizatora opłaty manipulacyjnej w kwocie 99 zł (netto) oraz zgadza się na wystawienie w tym celu przez Organizatora faktury VAT obciążającej podmiot lub osobę, których dane zostały podane w formularzu zgłoszenia uczestnictwa. Jeżeli zgłoszenie uczestnictwa obejmowało kilka osób, opłata manipulacyjna zostanie naliczona za każdą ze zgłoszonych, a nieobecnych osób.

5.3. Opłata manipulacyjna nie zostanie pobrana w przypadku zgłoszenia do Organizatora nowego uczestnika, zastępującego osobę, która nie może wziąć udziału w konferencji.

5.4. Postanowienia pkt. 5.2 i 5.3 mają zastosowanie zarówno w przypadku uczestnictwa zgłoszonego jako płatne, jak i jako bezpłatne.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji z przyczyn niezależnych oraz dokonywania ewentualnych zmian w zakresie tematyki wykładów jak i miejsca organizacji. W przypadku odwołania konferencji Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów.

7. Przed wydarzeniem, w trakcie jego trwania oraz po zakończeniu, obowiązuje całkowity zakaz dystrybucji jakichkolwiek form reklamowych przez uczestników szkolenia (w szczególności ulotek reklamowych). Nie wolno też oferować zniżek dla uczestników na inne wydarzenia oraz prowadzić innych działań, mających na celu dystrybucję jakichkolwiek ofert na terenie, jak i w obrębie obiektu, bez pisemnej zgody Organizatora. Nie zastosowanie się do powyższego będzie miało konsekwencje prawne.

8. Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest PTL Media Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Patriotów 309, 04-767 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany/aktualizacji, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w zakładce Ochrona danych osobowych na www.euroflota.pl Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas zgodnie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu określonym w jej treści. Ponadto, przysługuje nam prawo przetwarzaniaTwoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w zakładce Ochrona danych osobowych na www.euroflota.pl, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem pod adresem: odo@euroflota.pl

 

FLOTOWE TRENDY 2019

SAMOCHODY OSOBOWE, EKOMOBILNOŚĆ, SAMOCHODY UŻYTKOWE i DOSTAWCZE

Termin: 10 kwietnia 2019 r.

Lokalizacja: SANGATE HOTEL AIRPORT (dawniej GROMADA) │ ul. 17 Stycznia 32 │02-148 Warszawa

 

 

FLOTOWE TRENDY 2018 -
SAMOCHODY OSOBOWE

już 27 marca br. - nie czekaj, zgłoś udział już teraz

  1. SALA „A” - Blok I

  2. Branża motoryzacyjna i branża flotowa - jaka jest dziś i jak wyglądają perspektywy i kierunki rozwoju?

  3. Trendy w światowej i europejskiej motoryzacji oraz ich wpływ na ten rynek w naszym kraju. Podsumowanie roku 2018 w branży motoryzacyjnej. Rejestracja i produkcja w Polsce i w Europie w odniesieniu do samochodów osobowych oraz użytkowych/dostawczych. Tendencje w zakupach samochodów do flot. Najistotniejsze problemy legislacyjne oraz ramy prawno-regulacyjne. Flotowe wyzwania na przyszłość. Branża motoryzacyjna przechodzi obecnie prawdziwą rewolucję. Wszyscy producenci zdaja sobie sprawę z nieuchronności przemian, stąd problem jak zaplanować rozwój floty na najbliższą i dalszą przyszłość.

  4. Finansujemy ekoflotę - możliwości i bariery

  5. Jak sfinansować ekoflotę? O ile to pytanie jest w zasadzie retoryczne przy samochodach z napędem hybrydowy, LPG, CNG to w przypadku aut elektrycznych (EV) wydaje się być całkowicie na miejscu. Dlaczego oferta rynkowa w zakresie finansowania floty samochodów EV, nadal przypomina pustynię. Czy pojawiające się na niej pierwsze dedykowane samochodom elektrycznym oferty, zwiastują głębsze zmiany na lepsze. W którą stronę będzie podążała oferta finasowania samochodów elektrycznych w wymiarze flotowym.

  6. SALA „A” - Blok II

  7. Telematyka we flotach osobowych i użytkowych dziś i jutro

   Trendy i najnowsze rozwiązania w telematyce i systemach zarządzania flotami osobowymi i użytkowymi/dostawczymi. Czy czeka nas nieustająca rewolucja w rozwiązaniach telematycznych wspierających zarządzanie parkiem samochodowym, dedykowanych flotom samochodów. Jakie obszary flotowej telematyki będą jutro newralgiczne we flotach. Systemy telematyczne wspierające zarządzanie flotą, są w stanie jeszcze bardziej usprawnić procesy związane z zarządzaniem firmową flotą ?

  8. Modele serwisowania floty – kierunki wyboru dla flot osobowych i użytkowych

   Rozwój oferty rynkowej. Digitalizacja a serwis floty. Żyjemy w czasach telemetrii, obróbki danych. Rozwój w tych dziedzinach spowoduje, że zmienią się klasyczne formy zarządzania serwisem, szkodami czy polityką ubezpieczeniową. Zmianie ulegną modele serwisowe stosowane w obsłudze aut flotowych przez sieci niezależne. Sieć ASO, dzięki posiadanym informacjom z komputera samochodu (dostępnym online w chmurze) będzie mogła sama, na bieżąco informować fleet managera lub kierowcę o wszystkich wymaganych czynnościach serwisowych.

  9. Karty paliwowe, paliwa i opłaty drogowe 2019

   Jakie są prognozy dotyczące cen paliw w roku 2019. Jakie tendencje i trendy obserwowane są w zakresie oferty firm paliwowych skierowanej do flot w tym oferty kart paliwowych. W tym roku Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD) przejął nadzór nad systemem elektronicznych opłat drogowych viaToll. Jakie problemy wywołało to przejęcie, jak system będzie wyglądać w przyszłości. Czy obejmie tylko autostrady państwowe, czy również te, gdzie obecny jest koncesjonariusz

  10. SALA „A” - Blok III

  11. Perspektywy w finasowaniu flot – zmiany i nowe propozycje

   Dostępne i nowe sposoby finansowania floty osobowej i użytkowej - co będzie popularne. Czy będzie trudniej czy łatwiej w dostępie do środków? Kierunki wyboru finansowania floty? Odpowiedni wybór finansowania, a struktura firmy i przeznaczenie firmowej floty. Jeszcze dwadzieścia lat temu królem w finasowaniu samochodów firmowych był kredyt, potem szybko palmę pierwszeństwa przejął leasing, teraz prawie dorównał mu wynajem długoterminowy. Rynek nie śpi i już teraz przygotowuje dla flot nowe rozwiązania umożliwiające pozyskanie samochodów do firmy na nowych warunkach. Podczas wykładu powiemy o finansowaniu floty w kontekście nowych trendów i kierunków zmian. Opowiemy o wpływie digitalizacji na postrzeganie samochodu i mobilności. Wskażemy strategiczne kierunki rozwoju rynku flotowego.

  12. Trendy na rynku pojazdów LPG, CNG i LNG

   Rynek pojazdów zasilanych LPG, CNG i LNG jest stosunkowo dobrze rozwinięty, a wiele firm proponuje fabryczne instalowanie napędu gazowego. Jeżeli chodzi o LPG sprawa jest prosta – stacji jest dużo i nie ma kłopotów z zatankowanie. Gorzej jest z CNG gdyż stacje tankowania są nieliczne, głównie usytuowane przy gazowniach miejskich. Jakie perspektywy wiążą się z tą częścią samochodowego rynku.

  13. Kierunek bezpieczna flota

   Rosnące oczekiwania klientów, zmieniające się regulacje prawne, coraz bardziej restrykcyjne wymogi w zakresie bezpieczeństwa, jak i ochrony środowiska powodują, że firmowe floty muszą szybko adaptować się do zachodzących zmian.

  14. SALA „A” - Blok IV

  15. Trendy w procesach zarządzania flotą osobową i użytkową

   Największe wyzwania to nowe rozwiązania związane z pojazdami elektrycznymi i infrastrukturą ładowania oraz pojazdami autonomicznymi, jak również dynamiczny rozwój telemetrii oraz współdzielenie pojazdów. Ważny aspekt, to także kwestia ubezpieczenia floty w kontekście rosnącego poziomu bezpieczeństwa kierowców i niższej szkodowości. wpływającej floty i Przepisy dot. wprowadzenia aut z napędami alternatywnymi: UE – Polska.

  16. Mobilność, telematyka i inne przyczyny zmian flotowej rzeczywistości

* Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji tematów i planu wykładów

 

 

PONAD 1000 FLOTOWYCH DECYDENTÓW

Najbliższa KONFERENCJA targowo-networkingowa z cyklu FLOTOWE TRENDY zgromadzi ponad 1000 uczestników. Będą to przedstawiciele kadry kierowniczej firm wykorzystujących floty, czyli firm będących odbiorcami flotowych produktów i usług oraz firm z grupy dostawców/producentów.

Dołącz do ekskluzywnego grona specjalistów: administratorów flot, członków kadry kierowniczej firm (dyrektorzy, administracyjni, finansowi, ds. logistyki, zarządzający, właściciele firm, prezesi, członkowie zarządu), office managerów, pracowników działów zakupowych oraz rozliczający samochody w firmie. Będą u nas, także osoby które bezpośrednio lub pośrednio zarządzają flotą samochodową firmy albo koordynują procesy związane z zakupem, sprzedażą i użytkowaniem aut.

 

 

TRZY WAŻNE OBSZARY TEMATYCZNE

Wiesz, że rynek flotowy się zmienia. Ale jak bardzo? Rozwój technologii, zmiany jakie zachodzą w samochodach i usługach flotowych sprawiają, że rozwiązania, które jeszcze kilka lat temu się sprawdzały, dziś szybko stają się przeżytkiem. To właśnie tępo pojawiających się zmian oraz rosnąca potrzeba szerokiego informowania o nich, spowodowały, że konferencja FLOTOWE TRENDY, w ostatnich dwóch latach miała swoje trzy odrębne odsłony w marcu, maju i czerwcu, poświęcone trzem ważnym flotowym obszarom tematycznym:

 

 • SAMOCHODY OSOBOWE

 • EKOMOBILNOŚĆ

 • SAMOCHODY UŻYTKOWE / DOSTAWCZE

W roku 2019 te trzy obszary tematyczne spotkają się w jednym czasie i miejscu - na kwietniowej, dziewiątej już edycji Flotowych Trendów.

DLA TYCH, KTÓRZY CHCĄ POZNAĆ FLOTOWĄ PERSPEKTYWĘ, UZYSKAĆ WIEDZĘ, NAWIĄZAĆ KONTAKTY BIZNESOWE I WYMIENIĆ SIĘ DOŚWIADCZENIAMI

Podczas konferencji targowo-networkingowej z cyklu FLOTOWE TRENDY poznasz nie tylko rozwiązania, które już jutro mogą bezpośrednio wpływać na Twoją flotę ale również takie, które wpłyną na kondycję całej firmy. Otrzymasz szereg inspiracji, dzięki którym lepiej przygotujesz się na zmiany zachodzące w branży flotowej.

 • FLOTOWE TRENDY TO PIERWSZA TEGO TYPU WYDARZENIE W POLSCE, na którym skupiamy się wyłącznie na nowościach, innowacjach i kierunkach rozwoju branży flotowej. Jest to wielowątkowa i inspirująca konferencja, połączona z aktywnym networkingiem oraz prezentacją najnowszych flotowych badań rynkowych.
 • Cykl inspirujących wykładów na FLOTOWYCH TRENDACH, przygotowują i przeprowadzą NAJLEPSI w swoich dziedzinach EKSPERCI I PRAKTYCY.
 • FLOTOWE TRENDY to KONFERENCJA TARGOWO-NETWORKINGOWA, która inspiruje i pokazuje to, co jeszcze nieznane, ale już za chwilę może stać się machiną napędzającą kierunek flotowych decyzji.
 • Tu można dowiedzieć się O NOWYCH I LEPSZYCH ROZWIĄZANIACH, tak w zarządzaniu flotą samochodową, jak i w obszarze oferowanych flotowych usług oraz produktów, a także pomóc sobie lepiej przewidywać kierunki rozwoju rynku i poszczególnych jego segmentów oraz dostrzegać zmiany zanim one nastąpią.
 • FLOTOWE TRENDY to MIEJSCE DLA ROZMÓW, DYSKUSJI I WYMIANY DOŚWIADCZEŃ, a także opinii na temat nowych, oferowanych przez rynek możliwości.
 • Tu można SPOTKAĆ SIĘ Z PRAKTYKAMI, SPECJALISTAMI I PRZEDSTAWICIELAMI BRANŻOWYCH OFERENTÓW produktów i usług oraz z fachowcami i przedstawicielami firm, którzy w istotny sposób kreują rynek flotowy w Polsce.

 

Konferencja FLOTOWE TRENDY, poświęcona jest trzem ważnym flotowym obszarom tematycznym:

 • SAMOCHODY OSOBOWE
 • EKOMOBILNOŚĆ
 • SAMOCHODY UŻYTKOWE I DOSTAWCZE
Flotowe Trendy - Samochody Osobowe, 22 Marca 2017
Flotowe Trendy - Ekomobilność 10 Maja 2017

Partnerzy i Wystawcy 

ORGANIZATOR

www.euroflota.pl

Partnerzy i Wystawacy 

ORGANIZATOR

www.euroflota.pl