Regulamin

Regulamin

WARUNKI UCZESTNICTWA :

1. Otrzymanie przez Organizatora zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy PTL Media Sp. z o.o. a Zgłaszającym udział w konferencji.

2. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest kompletne wypełnienie i przesłanie Organizatorowi – PTL Media Sp. z o.o., niniejszego zgłoszenia uczestnictwa oraz otrzymanie potwierdzenia wpisania na listę uczestników.

3. Organizator ma prawo odmówić, bez podawania przyczyny, wpisania zgłoszonych osób na listę uczestników konferencji.

4. Potwierdzenie wpisania na listę uczestników konferencji nie jest generowane automatycznie. Zgłaszający otrzyma je na podany w zgłoszeniu adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od dostarczenia organizatorowi zgłoszenia.

5.1. Udział w konferencji jest bezpłatny:

– w przypadku zgłoszenia się do dnia określonego przez Organizatora (w przypadku konferencji Flotowe Trendy 2018 – SAMOCHODY OSOBOWE jest to 16 marca 2018 r.; w przypadku konferetncji Flotowe Trendy 2018 – EKOMOBILNOŚĆ oraz SAMOCHODY UŻYTKOWE / DOSTAWCZE jest to 20 kwietnia 2018 r.) – po tych terminach udział w konferencji może zostać zmieniony na odpłatny w wysokości 99 zł (netto) za każdą konferencję.

– dla osób uczestniczących w procesach decyzyjnych, zakupowych, zarządczych oraz sprzedażowych w obszarze flot samochodowych, z następującym ograniczeniem:– w przypadku przedstawicieli firm będących dostawcami produktów/usług flotowych, z bezpłatnego udziału mogą skorzystać maksymalnie 2 osoby z danej firmy, udział trzeciej i kolejnych osób jest płatny w cenie 99 zł (netto) od osoby; (jeśli zgłoszenie przekroczy limit bezpłatnych wejściówek, przed przyjęciem zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia chęci skorzystania z udziału płatnego). Więcej informacji pod numerem telefonu: 22 615 89 3022 615 89 30 lub: szkolenia@euroflota.pl ;

5.2. Bezkosztowa rezygnacja z udziału w konferencji jest możliwa poprzez złożenie pisemnej rezygnacji z udziału, przesłanej e-mailem na adres rezygnacja@euroflota.pl, nie później niż na 14 dni przed terminem konferencji, w której uczestnik nie może wziąć udziału. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż określony powyżej lub w przypadku nieprzesłania rezygnacji i nieobecności na konferencji, osoba zgłaszająca udział w konferencji zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Organizatora opłaty manipulacyjnej w kwocie 99 zł (netto) oraz zgadza się na wystawienie w tym celu przez Organizatora faktury VAT obciążającej podmiot lub osobę, których dane zostały podane w formularzu zgłoszenia uczestnictwa. Jeżeli zgłoszenie uczestnictwa obejmowało kilka osób, opłata manipulacyjna zostanie naliczona za każdą ze zgłoszonych a nieobecnych osób.

5.3. Opłata manipulacyjna nie zostanie pobrana w przypadku zgłoszenia do Organizatora nowego uczestnika, zastępującego osobę, która nie może wziąć udziału w konferencji.

5.4. Postanowienia pkt. 5.2 i 5.3 mają zastosowanie zarówno w przypadku uczestnictwa zgłoszonego jako płatne, jak i jako bezpłatne.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji z przyczyn niezależnych oraz dokonywania ewentualnych zmian. W przypadku odwołania konferencji Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów.

7. Przed wydarzeniem, w trakcie jego trwania oraz po zakończeniu, obowiązuje całkowity zakaz dystrybucji jakichkolwiek form reklamowych przez uczestników szkolenia (w szczególności ulotek reklamowych). Nie wolno też oferować zniżek dla uczestników na inne wydarzenia oraz prowadzić innych działań, mających na celu dystrybucję jakichkolwiek ofert na terenie, jak i w obrębie obiektu, bez pisemnej zgody Organizatora. Nie zastosowanie się do powyższego będzie miało konsekwencje prawne.

FLOTOWE TRENDY 2018 -
SAMOCHODY OSOBOWE

Termin: KONFERENCJA ZREALIZOWANA - zapraszamy na odsłonę czerwcową (SAMOCHODY UŻYTKOWE I DOSTAWCZE) - szczegóły powyżej, w "sekcji niebieskiej"

 

 

 

FLOTOWE TRENDY 2018 -
SAMOCHODY OSOBOWE

już 27 marca br. - nie czekaj, zgłoś udział już teraz

 1. Rejestracja. Kawa powitalna

 2. Otwarcie konferencji

 3. Branża motoryzacyjna i branża flotowa - jaka jest dziś i jak wyglądają perspektywy i kierunki rozwoju?

  Prelegent:
  Jakub Faryś - prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego

  Trendy w światowej i europejskiej motoryzacji oraz ich wpływ na ten rynek w naszym kraju. Jakub Faryś, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego podsumuje rok 2017 w branży motoryzacyjnej oraz przedstawi prognozy dla roku bieżącego. Na podstawie analiz prowadzonych przez PZPM, zobrazuje aktualny stan rynku motoryzacyjnego oraz omówi znaczenie branży dla gospodarki w Polsce i Unii Europejskiej. Wskaże na kluczową rolę firm w odnawianiu parku pojazdów w naszym kraju. W swojej prezentacji zwróci również uwagę na najważniejsze trendy w motoryzacji - zwłaszcza rosnące zainteresowanie napędami alternatywnymi - oraz przedstawi wizję nowego podejścia do mobilności i motoryzacji przyszłości. Zostane wskazane również tendencje w zakupach samochodów do flot. Najistotniejsze problemy legislacyjne oraz ramy prawno-regulacyjne. Flotowe wyzwania na przyszłość.

 4. Ubezpieczenia – co w bliższej i dalszej przyszłości może realnie wpłynąć na obniżenie wysokości składek

  Prelegent:
  Piotr Bryński - dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Komunikacyjnych Klienta Kluczowego w Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group

  ● Jak długo składka ubezpieczeniowa w odniesieniu do flot będzie ustalana na podstawie historii szkodowośći?
  ● Jak duży wpływ na wysokość składki w przyszłości może mieć telematyka?
  ● Jak długo przyjdzie nam poczekać na szeroki zakres zastosowania rozwiązań telematycznych?
  ● W jaki sposób na wysokość składki ubezpieczeniowej może wpłynąć zmiana prawa?
  ● Czy mogą mieć wpływ na obniżenie składki zorganizowane sieci naprawy pojazdów (np. sieci oferowane przez ubezpieczycieli) i w jakim zakresie?
  ● Co towarzystwa ubezpieczeniowe będą uwzględniać przy ustalaniu stawek składek w niedalekiej przyszłości?
  ● Czy i kiedy doczekamy się na naszym rynku, z powodzeniem funkcjonujących systemów wiążących wysokość składek ze stylem i bezpieczną jazdą kierowców flotowych (PayHowYouDrive)?
  ● Czym rynek ubezpieczeniowy może nas zaskoczyć i jakie wyzwania stawiają przed nim nowe usługi, takie jak np. carsharing?

 5. Finasowanie, mobilność i obecne trendy na rynku flotowym z punktu widzenia firmy leasingowej

  Prelegent:
  Bartłomiej Siuchniński - kierownik Działu Sprzedaży Flotowej w Departamencie Finansowania i Zarządzania Flotą w Volkswagen Leasing

  Jeszcze dwadzieścia lat temu królem w finasowaniu samochodów firmowych był kredyt, potem szybko palmę pierwszeństwa przejął leasing, teraz dorównał mu wynajem długoterminowy. Rynek nie śpi i już teraz przygotowuje dla flot nowe rozwiązania umożliwiające pozyskanie samochodów do firmy na nowych warunkach.
  Podczas wykładu powiemy o finansowaniu floty w kontekście nowych trendów i kierunków zmian. Opowiemy o wpływie digitalizacji na postrzeganie samochodu i mobilności. Wskażemy strategiczne kierunki rozwoju rynku flotowego oraz korzyści, które możemy osiągnąć dzięki wprowadzeniu telematyki do flot.

 6. Kiedyś auta służbowe, obecnie mobilność – telematyka i inne przyczyny zmian flotowej rzeczywistości

  Prelegent:
  Michał Stobiecki - dyrektor Działu Sprzedaży i Obsługi Klienta w iTaxi, General Director, Customer Embassy

  Gdy do gry wkraczają telematyka i nowe technologie informatyczne, z rzeczy dotąd abstrakcyjnych powstają bardzo praktyczne rozwiązania w zakresie nowych produktów i usług wykorzystywanych przez firmy.
  ● Jak na przestrzeni ostatnich lat zmieniło się patrzenie na sposób przemieszczania się pracowników w Firmach?
  ● Jak od zakupu aut na własność firmy przeszły do wykorzystania narzędzi finansowych, najmów a w końcu usług taxi?
  ● Jakie są plusy i minusy każdego z rozwiązań?
  ● Jak zmienia się rynek taksówkarski, jak dostosowuje się do potrzeb Klientów instytucjonalnych.
  ● Czy nowe usługi transportowe oparte o nowe technologie są wstanie realnie zredukować firmowe floty, a może w skrajnych przypadkach zupełnie je zlikwidować?

 7. Podatkowe aspekty użytkowania samochodów osobowych – szanse i zagrożenia w 2018 roku

  Prelegenci:
  Przemysław Szywacz - doradca podatkowy i dyrektor w Departamencie Podatkowym KPMG
  oraz
  Jarosław Nożewski - doradca podatkowy i menadżer w Departamencie Podatkowym KPMG

  Każdy rok przynosi zmiany w systemie podatkowym. Dotyczy to również roku bieżącego. Prezentujemy najnowsze rozwiązania w tej dziedzinie. Kluczowe przepisy oraz orzecznictwo na rok 2018. Prawo do odliczenia VAT od wydatków samochodowych – zmiany i najnowsze trendy orzecznicze.
  ● Odliczenie 100% VAT od wydatków samochodowych – czy jest jeszcze na to szansa?
  ● Udostępnienie samochodów służbowych do celów prywatnych – gdzie są granice opodatkowania i kontroli przez służby skarbowe?
  ● Opodatkowanie akcyzą zakupu samochodów – czy doczekamy się zmian?
  ● Nowe preferencje podatkowe dla samochodów elektrycznych – czy skłonią firmy do zwiększonych zakupów samochodów elektrycznych?

 8. Od administratora floty do Mobility Managera

  Prelegenci:
  dr Magda Drzewiecka-Sarosiek - doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, właścicielka firmy MotoKariera
  oraz
  Krzysztof Sosnowski - partner w Total Fleet Solutions

  Nowe czasy, nowe technologie i nowe wyzwania. Rewolucja, której jesteśmy świadkami musi wpłynąć również na status Fleet Manager-a. Czy perspektywą zawodową jest Mobility Manager? Jakie kompetencje musi posiadać i jaką drogę trzeba będzie pokonać aby zostać Mobility Managerem. Zmiany w branży motoryzacyjnej stawiają przed menedżerami floty nowe zadania. Trendy na rynku zatrudnienia. W jakim kierunku warto rozwijać swoje kompetencje zawodowe. Kogo dzisiaj szukają pracodawcy i jakie kompetencje będą potrzebne na rynku jutro? Analiza aktualnych ofert pracy dla zarządzających flotami.
  ● Krótka historia stanowiska zarządzającego flotą - jakie kompetencje były wymagane?
  ● Zawód zarządzającego flotą dzisiaj - czego w kandydatach szukają pracodawcy?
  ● Jak zwiększyć swoją atrakcyjność na obecnym rynku pracy?
  ● Osoby zarządzające flotą w przeszłości, a Fleet Manager dziś - jego rola, miejsce w firmie i kompetencje
  ● Przyszłość zaczyna się dziś - co nas czeka w najbliższym czasie?
  ● Mobility Manager - nowy zawód i nowe zadania.

 9. Serwis a likwidacja szkód komunikacyjnych – najnowsze trendy

  Prelegent:
  Małgorzata Mulak - dyrektor zarządzający sieci blacharsko-lakierniczej Compet Polska

  Rozwój oferty rynkowej. Żyjemy w czasach telemetrii, obróbki danych. Rozwój w tych dziedzinach spowoduje, że zmienią się klasyczne formy zarządzania serwisem, szkodami czy polityką ubezpieczeniową. Zmianie ulegną m.in. modele serwisowe stosowane w obsłudze aut flotowych przez sieci niezależne.
  ● Centralizacja i optymalizacja
  ● Wybór serwisu
  ● Efektywna likwidacją szkód
  ● Zarządzanie szkodowością, a optymalizacja czasu i średniej wartości naprawy
  ● Zalety centralizacji procesu

 10. Karty paliwowe i paliwa 2018

  Prelegent:
  Mariusz Derdziak- kierownik sprzedaży w DKV EURO SERVICE Polska Sp. z o.o.
  (Spółka córka w Polsce)

  Jakie są prognozy dotyczące cen paliw w roku 2018. Jakie tendencje i trendy obserwowane są w zakresie oferty firm paliwowych skierowanej do flot.

 11. DEBATA:
  Nowoczesne i praktyczne formy wspomagania firmowej floty – możliwości i perspektywy

   

  Uczestnicy debaty:
  Władysław Wilkiel
  - z-ca redaktora naczelnego magazynu EuroFlota
  dr Maciej Chmieliński
  - menedżer odpowiedzialny za rozwój elektromobilności w Innogy Polska
  Andrzej Sugajski
  - dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu
  Maciej Słysz
  - członek zarządu Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych
  Zachariasz Brusiło
  - Sales Manager w Telematics Technologies

  Rozwój technologii to nowe możliwości w zakresie usług wspomagających flotę. Branża flotowa staje w obliczu poważnych zmian, konkurencją dla dotychczasowych form działania staje się np. carsharing - czy firmy będą w ten sposób zabezpieczały swoje potrzeby flotowe? A może skorzystają z własnego carsharing-u, opartego o samochody pulowe. Coraz częściej wykorzystywany jest najem średnio i krótkoterminowy - czy potencjał tych usług nadal będzie rósł.

 12. Podsumowanie konferencji. Rozstrzygnięcie konkursów upominkowych.

* Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji tematów i planu wykładów

 

 

1500 FLOTOWYCH DECYDENTÓW

Najbliższe TRZY KONFERENCJE targowo-networkingowe z CYKLU FLOTOWE TRENDY zgromadzą łącznie 1500 uczestników. Będą to przedstawiciele kadry kierowniczej firm wykorzystujących floty, czyli firm będących odbiorcami flotowych produktów i usług oraz firm z grupy dostawców/producentów.

Dołącz do ekskluzywnego grona specjalistów: administratorów flot, członków kadry kierowniczej firm (dyrektorzy, administracyjni, finansowi, ds. logistyki, zarządzający, właściciele firm, prezesi, członkowie zarządu), office managerów, pracowników działów zakupowych oraz rozliczający samochody w firmie. Będą u nas, także osoby które bezpośrednio lub pośrednio zarządzają flotą samochodową firmy albo koordynują procesy związane z zakupem, sprzedażą i użytkowaniem aut.

 

 

TRZY ODSŁONY

Wiesz, że rynek flotowy się zmienia. Ale jak bardzo? Rozwój technologii, zmiany jakie zachodzą w samochodach i usługach flotowych sprawiają, że rozwiązania, które jeszcze kilka lat temu się sprawdzały, dziś szybko stają się przeżytkiem. To właśnie tępo pojawiających się zmian oraz rosnąca potrzeba szerokiego informowania o nich, spowodowały, że konferencja FLOTOWE TRENDY ma swoje trzy odrębne odsłony w marcu, maju i czerwcu, poświęcone trzem ważnym flotowym obszarom tematycznym:

 

 • SAMOCHODY OSOBOWE

 • EKOMOBILNOŚĆ

 • SAMOCHODY UŻYTKOWE / DOSTAWCZE

DLA TYCH, KTÓRZY CHCĄ POZNAĆ FLOTOWĄ PERSPEKTYWĘ, UZYSKAĆ WIEDZĘ, NAWIĄZAĆ KONTAKTY BIZNESOWE I WYMIENIĆ SIĘ DOŚWIADCZENIAMI

Podczas trzech konferencji targowo-networkingowych z cyklu FLOTOWE TRENDY poznasz nie tylko rozwiązania, które już jutro mogą bezpośrednio wpływać na Twoją flotę ale również takie, które wpłyną na kondycję całej firmy. Otrzymasz szereg inspiracji, dzięki którym lepiej przygotujesz się na zmiany zachodzące w branży flotowej.

 • FLOTOWE TRENDY TO PIERWSZA TEGO TYPU WYDARZENIE W POLSCE, na którym skupimy się wyłącznie na nowościach, innowacjach i kierunkach rozwoju branży flotowej. Jest to wielowątkowa i inspirująca konferencja, połączona z aktywnym networkingiem oraz prezentacją najnowszych flotowych badań rynkowych.
 • Cykl inspirujących wykładów na FLOTOWYCH TRENDACH, przygotowują i przeprowadzą NAJLEPSI w swoich dziedzinach EKSPERCI I PRAKTYCY.
 • FLOTOWE TRENDY to KONFERENCJA TARGOWO-NETWORKINGOWA, która inspiruje i pokazuje to, co jeszcze nieznane, ale już za chwilę może stać się machiną napędzającą kierunek flotowych decyzji.
 • Tu można dowiedzieć się O NOWYCH I LEPSZYCH ROZWIĄZANIACH, tak w zarządzaniu flotą samochodową, jak i w obszarze oferowanych flotowych usług oraz produktów, a także pomóc sobie lepiej przewidywać kierunki rozwoju rynku i poszczególnych jego segmentów oraz dostrzegać zmiany zanim one nastąpią.
 • FLOTOWE TRENDY to MIEJSCE DLA ROZMÓW, DYSKUSJI I WYMIANY DOŚWIADCZEŃ, a także opinii na temat nowych, oferowanych przez rynek możliwości.
 • Tu można SPOTKAĆ SIĘ Z PRAKTYKAMI, SPECJALISTAMI I PRZEDSTAWICIELAMI BRANŻOWYCH OFERENTÓW produktów i usług oraz z fachowcami i przedstawicielami firm, którzy w istotny sposób kreują rynek flotowy w Polsce.

 

Konferencja FLOTOWE TRENDY ma swoje trzy odrębne odsłony, poświęcone trzem ważnym flotowym obszarom tematycznym:

 • SAMOCHODY OSOBOWE
 • EKOMOBILNOŚĆ
 • SAMOCHODY UŻYTKOWE I DOSTAWCZE
Flotowe Trendy - Samochody Osobowe, 22 Marca 2017
Flotowe Trendy - Ekomobilność 10 Maja 2017

Partnerzy i Wystawcy 

ORGANIZATOR

www.euroflota.pl

Partnerzy i Wystawacy 

ORGANIZATOR

www.euroflota.pl