Rejestracja

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencjach targowo-networkingowych FLOTOWE TRENDY 2018

Udział w konferencjach jest BEZPŁATNY dla osób uczestniczących w procesach decyzyjnych, zakupowych, zarządczych oraz sprzedażowych w obszarze flot samochodowych.

Ograniczenie dotyczące bezpłatnego udziału:

– aby skorzystać z możliwości bezpłatnego uczestnictwa należy zarejestrować się na konferencję w wyznaczonym przez organizatora okresie promocyjnym,

– w przypadku przedstawicieli firm będących dostawcami flotowych produktów/usług, z bezpłatnego udziału mogą skorzystać maksymalnie 2 osoby z danej firmy, udział trzeciej i kolejnych osób jest płatny w cenie 99 zł (netto) od osoby; (jeśli zgłoszenie przekroczy limit bezpłatnych wejściówek, przed przyjęciem zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia chęci skorzystania z udziału płatnego).

 

Konferencja Flotowe Trendy SAMOCHODY UŻYTKOWE / DOSTAWCZE (20 czerwca 2018):

Bezpłatny udział przy rejestracji do 15 czerwca 2018. Począwszy od 16.06. 2018 udział jest płatny – cena uczestnictwa: 99 zł (netto)

MIEJSCE: Warszawa, ulica Komitetu Obrony Robotników 32,

HOTEL SANGATE AIRPORT (dawniej Hotel Gromada Lotnisko)

Zapewniamy bezpłatny całodzienny barek kawowy, a także bufet kanapkowy.

Odpłatnie można skorzystac z posiłków serwowanych w restauracji hotelowej.

UWAGA! LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!


Zgłaszam udział w konferencjach:

(Jeżeli interesują Cię tylko wybrane edycje, pozostaw zaznaczenia przy tych, w których chcesz wziąć udział)

Dane Uczestnika


Dodaj kolejnego uczestnika

Dodaj kolejnego uczestnika

Inny adres korespondencyjny

Korespondencja (wypełnij jeżeli dane różnią się od danych firmy)

Zaznacz wszytsko
Znam i akceptuję warunki uczestnictwa (treść poniżej)
Chcę być powiadamiany o wydarzeniach (konferencja, szkoleniach, eventach) organizowanych przez PTL Media Sp. z o.o. oraz produktach wydawniczych
Chcę subskrybować newsletter EuroFlota
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez PTL Media Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym w niniejszym formularzu oraz danych osobowych gromadzonych w związku z i w celu: prowadzonej działalności gospodarczej przez PTL Media Sp. z o.o. oraz e-mail marketingu
Zapoznałem się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych
Znam i akceptuję warunki uczestnictwa (treść poniżej)
Chcę być powiadamiany o wydarzeniach (konferencja, szkoleniach, eventach) organizowanych przez PTL Media Sp. z o.o. oraz produktach wydawniczych
Chcę subskrybować newsletter EuroFlota
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez PTL Media Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym w niniejszym formularzu oraz danych osobowych gromadzonych w związku z i w celu: prowadzonej działalności gospodarczej przez PTL Media Sp. z o.o. oraz e-mail marketingu
Zapoznałem się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych

WARUNKI UCZESTNICTWA :

1. Otrzymanie przez Organizatora zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy PTL Media Sp. z o.o. a Zgłaszającym udział w konferencji.
2. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest kompletne wypełnienie i przesłanie Organizatorowi – PTL Media Sp. z o.o., niniejszego zgłoszenia uczestnictwa oraz otrzymanie potwierdzenia wpisania na listę uczestników.
3. Organizator ma prawo odmówić, bez podawania przyczyny, wpisania zgłoszonych osób na listę uczestników konferencji.
4. Potwierdzenie wpisania na listę uczestników konferencji nie jest generowane automatycznie. Zgłaszający otrzyma je na podany w zgłoszeniu adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od dostarczenia organizatorowi zgłoszenia.
5.1. Udział w konferencji jest bezpłatny:
- w przypadku zgłoszenia się do dnia określonego przez Organizatora (w przypadku konferencji Flotowe Trendy 2018 - SAMOCHODY OSOBOWE jest to 16 marca 2018 r.; w przypadku konferetncji Flotowe Trendy 2018 - EKOMOBILNOŚĆ jest to 27 kwietnia 2018 r.; w przypadku konferetncji SAMOCHODY UŻYTKOWE / DOSTAWCZE jest to 15 czerwca 2018 r.) - po tym terminie udział w konferencji będzie odpłatny w wysokości 99 zł (netto)
– dla osób uczestniczących w procesach decyzyjnych, zakupowych, zarządczych oraz sprzedażowych w obszarze flot samochodowych, z następującym ograniczeniem:– w przypadku przedstawicieli firm będących dostawcami produktów/usług flotowych, z bezpłatnego udziału mogą skorzystać maksymalnie 2 osoby z danej firmy, udział trzeciej i kolejnych osób jest płatny w cenie 99 zł (netto) od osoby; (jeśli zgłoszenie przekroczy limit bezpłatnych wejściówek, przed przyjęciem zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia chęci skorzystania z udziału płatnego). Więcej informacji pod numerem telefonu: 22 615 89 3022 615 89 30 lub: szkolenia@euroflota.pl
5.2. Bezkosztowa rezygnacja z udziału w konferencji jest możliwa poprzez złożenie pisemnej rezygnacji z udziału, przesłanej e-mailem na adres rezygnacja@euroflota.pl, nie później niż na 14 dni przed terminem konferencji, w której uczestnik nie może wziąć udziału. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż określony powyżej lub w przypadku nieprzesłania rezygnacji i nieobecności na konferencji, osoba zgłaszająca udział w konferencji zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Organizatora opłaty manipulacyjnej w kwocie 99 zł (netto) oraz zgadza się na wystawienie w tym celu przez Organizatora faktury VAT obciążającej podmiot lub osobę, których dane zostały podane w formularzu zgłoszenia uczestnictwa. Jeżeli zgłoszenie uczestnictwa obejmowało kilka osób, opłata manipulacyjna zostanie naliczona za każdą ze zgłoszonych a nieobecnych osób.
5.3. Opłata manipulacyjna nie zostanie pobrana w przypadku zgłoszenia do Organizatora nowego uczestnika, zastępującego osobę, która nie może wziąć udziału w konferencji.
5.4. Postanowienia pkt. 5.2 i 5.3 mają zastosowanie zarówno w przypadku uczestnictwa zgłoszonego jako płatne, jak i jako bezpłatne.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji z przyczyn niezależnych oraz dokonywania ewentualnych zmian. W przypadku odwołania konferencji Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów.
7. Przed wydarzeniem, w trakcie jego trwania oraz po zakończeniu, obowiązuje całkowity zakaz dystrybucji jakichkolwiek form reklamowych przez uczestników szkolenia (w szczególności ulotek reklamowych). Nie wolno też oferować zniżek dla uczestników na inne wydarzenia oraz prowadzić innych działań, mających na celu dystrybucję jakichkolwiek ofert na terenie, jak i w obrębie obiektu, bez pisemnej zgody Organizatora. Nie zastosowanie się do powyższego będzie miało konsekwencje prawne.


Konferencja FLOTOWE TRENDY ma swoje trzy odrębne odsłony, poświęcone trzem ważnym flotowym obszarom tematycznym:

  • SAMOCHODY OSOBOWE
  • EKOMOBILNOŚĆ
  • SAMOCHODY UŻYTKOWE I DOSTAWCZE
Flotowe Trendy - Samochody Osobowe, 22 Marca 2017
Flotowe Trendy - Ekomobilność 10 Maja 2017

Lokalizacja FLOTOWYCH TRENDÓW 2018

HOTEL SANGATE AIRPORT (dawniej GROMADA) │ ul. Komitetu Obrony Robotników 32 │02-148 Warszawa

 

Flotowe Trendy 2017

Partnerzy i Wystawcy 

ORGANIZATOR

www.euroflota.pl

Partnerzy i Wystawacy 

ORGANIZATOR

www.euroflota.pl