REJESTRACJA

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji targowo-networkingowej FLOTOWE TRENDY 2019

Udział w konferencjach jest BEZPŁATNY dla osób uczestniczących w procesach decyzyjnych, zakupowych, zarządczych oraz sprzedażowych w obszarze flot samochodowych.

Ograniczenie dotyczące bezpłatnego udziału:

– aby skorzystać z możliwości bezpłatnego uczestnictwa należy zarejestrować się na konferencję w wyznaczonym przez organizatora okresie promocyjnym (do dnia 15 marca 2019),

– w przypadku przedstawicieli firm będących dostawcami flotowych produktów/usług, z bezpłatnego udziału mogą skorzystać maksymalnie 2 osoby z danej firmy, udział trzeciej i kolejnych osób jest płatny w cenie 199 zł (netto) od osoby; (jeśli zgłoszenie przekroczy limit bezpłatnych wejściówek, przed przyjęciem zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia chęci skorzystania z udziału płatnego).

 

Konferencja FLOTOWE TRENDY

(10 kwietnia 2019)

Bezpłatny udział przy rejestracji do 15 marca 2019 r.

Począwszy od 16.03. 2019 udział jest płatny – cena płatnego uczestnictwa wynosi 199 zł (netto)

MIEJSCE: Warszawa, ulica 17 stycznia 32,

SANGATE Hotel Airport (dawniej Hotel Gromada Lotnisko)

Zapewniamy bezpłatny całodzienny barek kawowy, a także mini bufet przekąskowy.

Odpłatnie można skorzystać z posiłków serwowanych w restauracji hotelowej.

  

ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ TERAZ, GDYŻ LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!


Zgłaszam udział w konferencji:

(pozostaw zaznaczenie w boksie)

Dane Uczestnika


Dodaj kolejnego uczestnika

Dodaj kolejnego uczestnika

Inny adres korespondencyjny

Korespondencja (wypełnij jeżeli dane różnią się od danych firmy)

Zaznacz wszytsko
* Znam i akceptuję warunki uczestnictwa w szkoleniu/konferencji (treść poniżej)
* TAK, zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez jest PTL Media Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Patriotów 309, 04-767 Warszawa, jako administratora danych osobowych, w celach związanych z uczestnictwem w szkoleniu/konferencji oraz informacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany o tym, że podanie powyższych danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w zakładce Ochrona danych osobowych na https://www.euroflota.pl/odo.php
TAK, chcę być informowany e-mailowo o promocjach i ofertach specjalnych PTL Media Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Patriotów 309, 04-767 Warszawa i w związku z tym zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez PTL Media Sp. z o.o. na wyżej podany adres e-mail. Zostałem poinformowany o tym, że mogę wycofać tak udzieloną zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w zakładce Ochrona danych osobowych na https://www.euroflota.pl/odo.php
* Pola wymagane
* Znam i akceptuję warunki uczestnictwa w szkoleniu/konferencji (treść poniżej)
* TAK, zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez jest PTL Media Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Patriotów 309, 04-767 Warszawa, jako administratora danych osobowych, w celach związanych z uczestnictwem w szkoleniu/konferencji oraz informacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany o tym, że podanie powyższych danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w zakładce Ochrona danych osobowych na https://www.euroflota.pl/odo.php
TAK, chcę być informowany e-mailowo o promocjach i ofertach specjalnych PTL Media Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Patriotów 309, 04-767 Warszawa i w związku z tym zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez PTL Media Sp. z o.o. na wyżej podany adres e-mail. Zostałem poinformowany o tym, że mogę wycofać tak udzieloną zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w zakładce Ochrona danych osobowych na https://www.euroflota.pl/odo.php
* Pola wymagane

WARUNKI UCZESTNICTWA :

1. Otrzymanie przez Organizatora zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy PTL Media Sp. z o.o. a Zgłaszającym udział w konferencji.
2. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest kompletne wypełnienie i przesłanie Organizatorowi – PTL Media Sp. z o.o., niniejszego zgłoszenia uczestnictwa oraz otrzymanie potwierdzenia wpisania na listę uczestników.
3. Organizator ma prawo odmówić, bez podawania przyczyny, wpisania zgłoszonych osób na listę uczestników konferencji.
4. Potwierdzenie wpisania na listę uczestników konferencji nie jest generowane automatycznie. Zgłaszający otrzyma je na podany w zgłoszeniu adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od dostarczenia organizatorowi zgłoszenia.
5.1. Udział w konferencji jest bezpłatny:
– w przypadku zgłoszenia się do dnia określonego przez Organizatora – w przypadku konferencji Flotowe Trendy 2019 ostatnim dniem przyjmowania bezpłatnych zgłoszeń jest 15 marca 2019 r. – po tym terminie udział w konferencji może zostać zmieniony na odpłatny w wysokości 199 zł (netto) za uczestnika konferencji.
– dla osób uczestniczących w procesach decyzyjnych, zakupowych, zarządczych oraz sprzedażowych w obszarze flot samochodowych, z następującym ograniczeniem: – w przypadku przedstawicieli firm będących dostawcami produktów/usług flotowych, z bezpłatnego udziału mogą skorzystać maksymalnie 2 osoby z danej firmy, udział trzeciej i kolejnych osób jest płatny w cenie 199 zł (netto) od osoby; (jeśli zgłoszenie przekroczy limit bezpłatnych wejściówek, przed przyjęciem zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia chęci skorzystania z udziału płatnego). Więcej informacji pod numerem telefonu: 22 615 89 3022 615 89 30 lub: szkolenia@euroflota.pl ;
5.2. Bezkosztowa rezygnacja z udziału w konferencji jest możliwa poprzez złożenie pisemnej rezygnacji z udziału, przesłanej e-mailem na adres rezygnacja@euroflota.pl, nie później niż na 14 dni przed terminem konferencji, w której uczestnik nie może wziąć udziału. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż określony powyżej lub w przypadku nieprzesłania rezygnacji i nieobecności na konferencji, osoba zgłaszająca udział w konferencji zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Organizatora opłaty manipulacyjnej w kwocie 99 zł (netto) oraz zgadza się na wystawienie w tym celu przez Organizatora faktury VAT obciążającej podmiot lub osobę, których dane zostały podane w formularzu zgłoszenia uczestnictwa. Jeżeli zgłoszenie uczestnictwa obejmowało kilka osób, opłata manipulacyjna zostanie naliczona za każdą ze zgłoszonych, a nieobecnych osób.
5.3. Opłata manipulacyjna nie zostanie pobrana w przypadku zgłoszenia do Organizatora nowego uczestnika, zastępującego osobę, która nie może wziąć udziału w konferencji.
5.4. Postanowienia pkt. 5.2 i 5.3 mają zastosowanie zarówno w przypadku uczestnictwa zgłoszonego jako płatne, jak i jako bezpłatne.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji z przyczyn niezależnych oraz dokonywania ewentualnych zmian w zakresie tematyki wykładów jak i miejsca organizacji. W przypadku odwołania konferencji Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów.
7. Przed wydarzeniem, w trakcie jego trwania oraz po zakończeniu, obowiązuje całkowity zakaz dystrybucji jakichkolwiek form reklamowych przez uczestników szkolenia (w szczególności ulotek reklamowych). Nie wolno też oferować zniżek dla uczestników na inne wydarzenia oraz prowadzić innych działań, mających na celu dystrybucję jakichkolwiek ofert na terenie, jak i w obrębie obiektu, bez pisemnej zgody Organizatora. Nie zastosowanie się do powyższego będzie miało konsekwencje prawne.
8. Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest PTL Media Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Patriotów 309, 04-767 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany/aktualizacji, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w zakładce Ochrona danych osobowych na www.euroflota.pl Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas zgodnie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu określonym w jej treści. Ponadto, przysługuje nam prawo przetwarzaniaTwoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w zakładce Ochrona danych osobowych na www.euroflota.pl, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem pod adresem: odo@euroflota.pl.


Konferencja FLOTOWE TRENDY, poświęcona jest trzem ważnym flotowym obszarom tematycznym:

  • SAMOCHODY OSOBOWE
  • EKOMOBILNOŚĆ
  • SAMOCHODY UŻYTKOWE I DOSTAWCZE
Flotowe Trendy - Samochody Osobowe, 22 Marca 2017
Flotowe Trendy - Ekomobilność 10 Maja 2017

Lokalizacja FLOTOWYCH TRENDÓW 2019

SANGATE HOTEL AIRPORT (dawniej GROMADA) │ ul. 17 STYCZNIA 32 │02-148 Warszawa

 

Flotowe Trendy 2017

Partnerzy i Wystawcy 

ORGANIZATOR

www.euroflota.pl

Partnerzy i Wystawacy 

ORGANIZATOR

www.euroflota.pl